sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-11-13
Statkraft gjør grep som kan være med å berge villaksen
Statkraft gjør grep som kan være med å berge villaksen
Bjørg Anne Vike og Kenneth Svendsli Nauste med en fin stamlaks av den ville Eira-typen.
Ved settefiskanlegget til Statkraft i Eresfjord er det utviklet en produksjons- og utsettingsteknikk som kan bli ett av de aller viktigste grep for å berge villaksen. Eira har tredoblet sin årsfangst av laks på ett år. 70 prosent av den stammer fra klekkeriet. -Dette kan revolusjonere kultiveringsarbeidet i flere norske lakseelver , mener Fiskeguiden. Seksjonsleder Bjørg Anne Vike ( til venstre) ved Eresfjord Settefiskanlegg gir oss forklaringen på suksessen.

Lusefor som forebyggende tiltak

For det første har man innsett hvor viktig det er at settefisken er skikkelig smoltifisert før den forlater elva. Ved å ta blodprøver og kloridanalysere fisk i de ulike foringskar har man i Eresfjord funnet ut at smoltifiseringen av fisken i Eira skjer i første uke av mai.
Men før smolten slippes, må den ha fått en riktig dose slice-fiskefor.
Mens lakseoppdretterne bruker slice i fiskeforet for å bli kvitt lakselusa på fisken etter at den er angrepet, benytter Bjørg Anne Vike luseforet som et forebyggende tiltak før settefisken forlater elva på sin vandring gjennom det dødelige lusebeltet ut til beite- og oppvekstplassene i havet.

Akklimatisering

Så er det vel bare å sende den til havs?
Nei, ikke riktig ennå.
Før smolten får smaken på sjøvannet, må den innom en akklimatiseringsmerd med lokk, der den står i to døgn. Først den tredje natten tar den farvel med Eira og kan slippe seg ut i sjøen i ly av mørket, beskyttet av måker og andre predatorer. Den er da også godt rustet mot luseangrep.
Prøver småkrypene å klore seg fast på den vesle fiskekroppen, slipper de fort taket igjen. Fisk som er foret med det kjemiske stoffet slice, er dødsfarlig mat for lus. Først utenfor lusebeltet i fjorden, ute på beiteplassene, forsvinner effekten av slice etter 5 uker. Det skjer altså før laksefisket starter. I Eira er det 8.juni.

Storlaksen ble sluppet som smolt fra klekkeriet

Etter at Fiskeguiden presenterte nyheten om en tredobling av laksfangsten i Eira, har vi fått flere henvendelser om at mye av fisken må ha vært rømt oppdrettslaks.
-Ja, du må da vel se av ryggfinnen at Robert Rishaugs laks på 12,9 kilo er en rømling.Så dum kan da ikke redaktøren av Fiskeguiden være, var en av replikkene som rant inn på mail til redaksjonen.
Men Bjørg Anne Vike kan berolige alle tvilerne:
- Vi bruker bare laks av Eira-stammen, og all utsatt smolt fra klekkeriet i Eresfjord er finneklippet eller carlinmerket. Det var også laksen til Robert. At noen fisk fra settefiskanlegg kan ha enkelte merker på spord og ryggfinne etter oppveksten her, er vanlig, men vi gjør alt vi kan for å få en finest mulig fisk,sier Bjørg Anne Vike til Fiskeguiden. Hun understreker at hele produksjonen av settefisken, tilsetningen av luseforet og utsettingen, er godkjent både av NINA og Direktoratet for natureforvaltning.

Mesteparten av villaksen stammer fra klekkeriet i Eresfjord

Uten at de endelige resultater av skjellprøvene foreligger, tyder alt på at svært lite av laksefangsten var rømlinger.Tvert i mot tyder mye på at hele 70 prosent av årets fangst var laks av Eira-stammen som er produsert og utsatt fra settefiskeanlegget til Statkraft i Eresfjord. I 2007 stammet 59 prosent av fangsten fra settefiskanlegget vårt, sier hun.

En kjempejobb av Statkraft

Fiskeguiden har ved flere anledninger kritisert Statkraft for manglende interesse og vilje til å ta hensyn til laksen i regulerte vassdrag.
Når vi å vet hva Statkraft har gjort for å rette opp sine synder i Eira, der 63 prosent av den tidligere vannføringen er overført til kraftanlegg i andre vassdrag, må det være fullt mulig for Statkraft og andre regulanter å gjøre tilsvarende grep i vassdrag som er langt mindre regulert.

Gratulerer med kjempegod jobb!

Det Statkraft, daglig leder Bjørg Anne Vike og fagarbeidere ved settefiskanlegget i Eresfjord har utviklet i Eira, kan få kjempestor betydning også for andre laksevassdrag med sårbare ville lakse-bestander, mener Fiskeguiden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS