sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-11-14
Bjerkreimselva innfridde. Figgjo og Årdalselva sviktet.
Bjerkreimselva innfridde. Figgjo og Årdalselva sviktet.
Rick Henry Eskeland Goos tok denne laksen på 15 kilo på flue i Bjerkreimselva 5.august 2008.
Bjerkreimselva var i særklasse blant lakseelvene i Rogaland 2008. Årsfangsten på over 13 tonn viser at elva også er blant de beste i landet, takket være den systematiske kalkingen av vassdraget siden 1996. Figgjo og Årdalselva sviktet. Katastrofe for sjøørreten. Her er fangstresultatene for alle elvene i Rogaland.

Vi hadde ventet mer av Suldalslågen


Espedalselva og Dirdalselva fortsetter den gode utviklingen med totalfangster på henholdsvis 3,1 og 2,3 tonn. Av Suldalslågen hadde vi ventet mer, men fylkesfiskeforvalteren betegner 2,6 tonn som et brukbart sesongresultat. Verre gikk det i Årdalselva. Bare 1,3 tonn er altfor lite for et vassdrag som dette.

Figgjoelva sviktet


Sent innsig, liten vannføring og varmt vann antydes av fylkesfiskeforvalteren som noe av årsaken til de lave fangstene i andre av fylkets elver. Spesielt dårlig var Figgjo, som med sine 2,5 tonn har hatt den dårligste sesong sidan 2002. Her har jo snittfangsten de siste 10 årene ligget i overkant på 6,5 tonn. Håelva klarte seg bra. Litt over 3 tonn er likevel godt under snittet på 4,3 tonn for de siste 9 årene. Ogna kan derimot være fornøyd med sin fangst på 3,1 tonn.

Katastrofal situasjon for sjøørreten


Aldri har det vært tatt mindre sjøørret i Rogalandselvene enn i 2008. Bare 932 kilo. Det kan ha flere årsaker, men lakselusa og kanskje dårlige næringsforhold i sjøen, kan ha noe av skylden. Kan det være at det fiskes for hardt med med stang og dorg etter sjøørreten på beiteplassene ute i fjordene våre? Det er ingen hemmelighet at det blir tatt opp altfor mye av fisk som ennå ikke har kommet seg tilbake i god kondisjon etter gytingen. Sjøørreten bør fredes i elvene. All fangst i sjøen må settes tilbake til bestanden har tatt seg opp igjen, mener Fiskeguiden. Dessutan bør vi rense opp sjøørret-bekkene til gytefisken.

Her er årsfangsten for laks og ørret i Rogalands-elvene i 2008


Bjerkreimselva 5404 laks på 13178 kilo og 37 sjøørret på 40 kilo
Espedalselva 549 laks på 3160 kilo og 50 sjøørret på 48 kilo
Ognaelva 1373 laks på 3088 kilo og 19 sjøørret på 19 kilo
Håelva 1200 laks på 2966 kilo og 76 sjøørret på 79 kilo
Suldalslågen 506 laks på 2572 kilo og 193 sjøørret på 181 kilo
Sokndalselva 828 laks på 2429 kilo og 97 sjøøret på 96 kilo
Figgjoelva 832 laks på 2343 kilo og 108 sjøørret på 141 kilo
Dirdalselva 497 laks på 2348 kilo og 31 sjøørret på 28 kilo
Vorma 336 laks på 1293 kilo og 6 sjøørret på 6 kilo
Årdalselva 248 laks på 1308 kilo og 76 sjøørret på 68 kilo
Vikedalselva 205 laks på 757 kilo
Fuglestadelva 267 laks på 662 kilo og 7 sjøørret på 9 kilo
Hålandselva 143 laks på 406 kilo og 23 sjøørret på 20 kilo
Frafjordselva 121 laks på 561 kilo og 49 sjøørret på 49 kilo
Ullaelva 111 laks på 522 kilo og 2 sjøørret på 2 kilo
Nord- & Storelva 36 laks på 95 kilo og 79 sjøørret på 78 kilo
Rødneelva 43 laks på 158 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo
Hellelandselva 72 laks på 124 kilo og 28 sjøørret på 34 kilo
Jørpelandselva 42 laks på 149 kilo og 4 sjøørret på 4 kilo
Lyseelva 29 laks på 114 kilo og 13 sjøørret på 10 kilo
Varhaugselv S 70 laks på 119 kilo og 4 sjøørret på 3 kilo
Varhaugselv, N 75 laks på 117 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo
Hjelmelandsåna 13 laks på 55 kilo og 2 sjøørret på 2 kilo
Kvassheimselva 28 laks på 42 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo
Åmselva 5 laks på 11 kilo og 21 sjøørret på 15 kilo
Vågselva 1 laks på 4 kilo<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS