sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-11-26
En ny svart dag for villaksen!
Nok en svart dag for naturvernere og venner av den atlantiske villaksen!
Fiskeriminister Svein Ludvigsen vil tildele ytterligere 50 nye konsesjoner for oppdrettslaks i tillegg til de 40 han på udemokratisk måte har snik-tildelt før verneplan for villaksen blir behandlet. Alle verneorganisasjoner, turistorganisasjoner og grunneierorganisasjoner har felles protestert mot plan for vern av villaksen og krevd opprettelse av fler vernede fjorder. Planen og uttalelsene fra berørte organisajoner skal snart behandles, men Ludvigsen har egenrådig allerede tildelt konsesjoner i mange av disse fjordene! Han har dermed hindret en demokratisk behandling av plan for vern av villaksen.
Så gjør han det igjen; nå skal ytterligere 50 konsesjoner tildeles! Vi har nå forstått maktkampen i Høyre mellom miljøvernminister Børge Brende, som egentlig er verneinteressert, og fiskeriminister Ludvigsen; Brende blir for svak og miljøet taper! Som en følge av dette vil protesten fra vår organisasjon heretter sendt fiskeriministeren: besøk da vår site igjen og send ny protest!

www.norwegian-salmon.com<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS