sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-12-05
Lakselusa skaper panikkstemning i oppdrettsnæringen!
Lakselusa skaper panikkstemning i oppdrettsnæringen!
Lakselus. Foto: Pharma.
Lakselus er ikke lenger bare en trussel mot villaks og sjøørret. Den kan også knekke oppdrettsnæringen om man ikke straks finner nye metoder for å bekjempe parasitten. Ett av tiltakene er å avle frem en lusemotstandsdyktig laksetype, samtidig som man intensiverer bruken av nye vaksiner, kjemisk behandling og leppefisk. En skremmende nyhet er at lakselusa er slemmere mot ørret enn laks. Da forstår vi hvorfor sjøørreten er i ferd med å forsvinne langs Norskekysten. Panikkstemningen i næringen får sitt utløp i et seminar på Gardermoen 10.desember. Dit kommer også statsråd Helga Pedersen og et kobbel av fagfolk.
Laks har varierende motstandskraft mot lakselus, og ny forsking stadfestar at denne egenskapen i stor grad er arvelig. Resultata kan derfor føre til at avlsselskapene begynner å avle frem en laksetype er mindre mottakelig for lus.
Kjell Maroni i forskningsfondet FHF nøler ikke med å karakterisere avl som et godt, nytt våpen i kampen mot den uønska parasitten, samtidig som han poengterer at dette bare må være ett av flere tiltak mot lakselus.
- Kampen må førast langsiktig og på fleira frontar, med avl, vaksiner og behandling med så vel kjemikaliar som leppefisk. Ingen av desse tiltaka kan få bukt med lakselus på eiga hand, og alle tiltaka må utførast riktig, sier han.
Seminaret om lakselus på Gardermoen 10.desember arrangeres av FHF, Forskingsrådet og Mattilsynet etter initiativ fra Fiskeri- og kystdepartementet, og statsråd Helga Pedersen vil selv åpne samlingen.
Seminaret vil ta for seg tema som lokalisering av anlegg, bruk av leppefisk, medikamentbruk, vaksiner og avl.
Regnbueørret er mer utsett for lakselus enn laks. Det er noe nytt. Oppfatningen har til nå vært at den ikke er like mottagelig for lakselus som laksen.
. Laksen og ørreten som ble infisert med nyklekte luselarver, var vel ett år gammel smolt, og man undersøkte fisken mens lusa var i et larvestadium kalt chalimus II-III.
Dette prosjektet er utført av forskningskonsernet Nofima med 150 laksefamilier fra SalmoBreed AS. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) har fulgt opp prosjektet på vegne av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
Mer info på www.lakselus.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS