sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-12-11
Forbud mot alt fiske av sjøørret i Sør-Trøndelag ?
Forbud mot alt fiske av sjøørret i Sør-Trøndelag ?
Gaula. Svarthølen i Støren
Fylkesmannen foreslår forbud mot alt fiske etter sjøørret i elver og vann i Sør-Trøndelag i 2009 som følge av en omfattende nedgang i bestanden de siste årene.
Unntatt er Stordalsvatnet i Åfjord, Rovatnet i Hemne, Straumsvatnet i Roan og Drivavassdraget i Oppdal, der sjøørretbestanden betegnes som god. Likevel foreslås det her en døgnkvote på 1 sjøørret.

Store svingninger


Sjøørretfangstene i vassdrag i Sør-Trøndelag har variert mye over tid. Det har også tidligere vært dårlige fangstperioder, men nedgangen har ifølge tall som fylkesmannen viser til, aldri vært så omfattende som den som er registret i de senere år.
Over en periode på 16 år har elvefangsten i fylket gått ned fra 7506 kg i 1993 til 1722 kg i 2008, en nedgang på 77 prosent. Alle større vassdrag i fylket er berørt; i det samme tidsrommet har nedgangen i Orkla, Gaula og Nidelva vært på henholdsvis 84 prosent, 85 prosent og 68 prosent. I de fleste mindre vassdrag har det vært minimale fangster de siste årene.
Sjølaksefisket viser også den samme fallende trenden, med en nedgang på 73 prosent i perioden 1993 – 2008.
Det kan på denne bakgrunn synes uforsvarlig å tillate en fortsatt beskatning av sjøørretbestandene i fylket. Fylkesmannen vurderer derfor å innføre et forbud mot fiske etter sjøørret i vassdrag i Sør-Trøndelag fra og med sesongen 2009. Forbudet gjelder likevel ikke i de relativt sterke sjøørretbestandene i Stordalsvatnet i Åfjord, Rovatnet i Hemne og Straumsvatnet i Roan, men døgnkvoten reduseres her fra to til en sjøørret. Fredningen omfatter heller ikke gyrovassdraget Driva, hvor døgnkvoten fortsatt skal være en sjøørret.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS