sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-01-23
Alta og Repparfjordelva bedre sportsfiskeelver enn Tana
Selv om Tana ligger på topp blant norske lakseelver med en anslått årsfangst i 2008 på vel 10 000 laks på 52,6 tonn, ble bare 21 tonn av fangsten tatt på stang. Resten havnet i drivarn, stågarn, kastenot og stengsler. Med sin årsfangst på stang på over 27 tonn er derfor Altaelva en langt bedre sportsfiske-elv enn Tana. Med sin sterke utvikling og sin kjempefangst på 9,5 tonn ligger også Repparfjordelva inne på Fiskeguidens 10-på-topp-liste over de mest attraktive lakseelvene for sportsfiske kommende sesong. Husk at fristen for å delta i lotteriet om fiskekort i Altaelva er 1.februar!
Mens det i 2007 var tilnærmet 100 % fangstrapportering, ble det i 2008 bare innrapportert 80-90 prosent . Det betyr at forvaltningen har måtte gjøre et anslag over hva som virkelig ble tatt. Det ble innrapportert 8 955 laks på til sammen 46 314 kilo. Med et estimert tillegg på 1 375 laks med vekt på 6 324 kilo, kom man til at den mest sannsynlige fangsten lå på totalt 10 330 laks på til sammen 52 638 kilo,

Andel storlaks økte, mens oppgang av mellomlaks og smålaks var svært lav.. Sesongen startet med svært lav vannstand de første par ukene, før toppen i vårflommen kom i starten av juni. Senere i juni og juli kom det perioder med mye regn som gjorde at det var perioder med høy vannstand som gjorde fisket vanskelig. Dette gikk særlig ut over stengselfiskerne, som fikk en usedvanlig lav fangst.. Drivgarnfisket hadde tilsvarende gunstige forhold, noe som sammen med at mye av laksen som vandret opp kom tidlig og var stor, la grunnlaget for at drivgarnet sto for den største andelen med 28,5 prosent av totalfangsten. 39,8 prosent ble tatt på stang. I 2006 ble 54,2 av laksen tatt på stang.
HHer 2005 2006 2007 2008 Her er fangstfordelingen i 2008:
Laksebreveiere Stengsel 15,7 %
Laksebreveiere Stågarn 16,0 %
Laksebreveiere Drivgarn 28,5 %
Laksebreveiere Kastenot 0,0 %
Laksebreveiere Stang 2,4 %
Fastboende uten laksebrev Stang 25,5 %
Tilreisende fiskere Stang 11,8 %

Som følge av høy vannføring har vanskelige fiskeforhold nederst i vassdraget ført til en noe høyere fangst øverst i vassdraget og sideelvene her. Her er fangstfordelingen i de ulike deler av vassdraget:
s 3 - 6,9 kg Laks f.o.m. 7 kg Laks totalt Navn Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt Antall Vekt % Tanamunning til Tana bru 2 971 laks på 15 897 kilo -34,3 %
Tana bru til riksgrensen 2 548 laks på12 319 kilo - 26,6 %
Riksgrensen til Levajok 1 241 laks på 7 211 kilo - 15,6 %
Tana ovenfor Levajok 242 laks på 1 395 kilo –3,0 %
Anárjohka 120 laks på 376 kilo - 0,8 %
Bávttajohka 2 laks på 6 0 kilo -0 %

Et godt storlaksår i Finnmarks-elvene


Etter et gjennomgående meget godt lakseår i 2006 og en liten nedtur i 2007, ga 2008 en økning tilbake til nivået fra 2006. Samlet viser de foreløpige tallene at det i 2008 ble tatt nesten 33 700 laks med vekt på nesten 131 tonn . Dette er en økning både i antall og vekt fra fjorårets knappe 28 000 laks på til sammen 107 tonn. Antallsmessig er det ikke på nivå med 2006 da det ble fanget 42 900 laks, men i vekt er det en økning fra 126 tonn i 2006.
2008 har vært kjennetegnet av mye stor laks, noe som var forventet på forhånd. Fylket hadde en sterk årsklasse som kom opp i elvene som smålaks i stort antall i 2006 og gjorde at det året var svært sterkt i forhold til antall fisk mens snittsvekten da var tilsvarende lav. Denne sterke årsklassen kom igjen som mye mellomlaks mellom 3 og 7 kg i 2007, og nå i 2008 som storlaks over 7 kg. Det dårlige smålaksåret fra 2007 har resultert i generelt lave fangster av mellomlaks i 2008, og dessverre har den dårlige trenden for smålaks delvis fortsatt i 2008. Det store unntaket her er den østlige delen av Finnmark, særlig Varangerområdet, hvor vi antallsmessig har hatt meget sterk oppgang av smålaks i 2008, heter det i en melding fra Fylkesmannen.

Negativ trend for sjøørret og sjørøye


For sjøørret ble det et bra år med fangst på 8,4 tonn (ned fra 9,6 tonn i 2007), mens den negative trenden for sjørøya fortsatte med rundt 1,1 tonn i fangst (Figur 3). Det må imidlertid presiseres at det i de nye forskriftene for 2008 ble gjort kraftige innskjerpinger i fisketiden generelt i fylket for sjørøya i tillegg til at flere bestander også ble helt fredet. Det er et stort behov for å finne mer ut av hva som skjer med sjørøya, ettersom det virker som nedgangen i bestandene skjer i like stor grad over hele utbredelsesområdet i Nord-Norge.

Sterk utvikling for Repparfjordelva


Årsfangsten i Neidenelva viser en økning fra 4 487 kg i 2007 til 7 251 kg i 2008. Fangsten i Lakselva på 6 611 kg, er på linje med fjorårets 6 664 kg. Altaelva hatt en klar økning, med 20 091 kg laks (i tillegg er det i vassdraget tatt og sluppet ut igjen 7 716 kg laks), klart opp fra 13 194 kg i 2007. Repparfjordelva sin sterke utvikling, der årets fangst er den høyest registrerte med 9 566 kg, opp fra fjorårets 6 891 kg og forrige rekord fra 2006 på 9 365 kg. Spesielt for Repparfjordelva er at den har hatt en bedre smålaksoppgang enn de andre vassdragene.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS