sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-03-23
Laksefiske-prisene ned - Lettere å leie godbitene!
Laksefiske-prisene ned - Lettere å leie godbitene!
Anders Lileng, Oslo, med sin 13,5 kilos laks fra Moum/Heggum 19.07.2007
Finanskrisen har ført til at mange firma-kunder i år dropper eller reforhandler sine fisketurer til norske lakseelver. Turoperatøren Jon Ivar Moe i Upper Namsen Fishing bekrefter overfor Fiskeguiden at han nå reduserer prisene på sine pakketurer etter å ha forhandlet seg frem med elveeierne om at også de tar sin del av støyten. Med finanskrisen kan det bli lettere for private å kjøpe seg inn på de litt mer eksklusive godbitene, tror Fiskeguiden.

Mest kritisk for de lønnsomme fiskepakkene

Det er først og fremst ansatte ledere i firma som fra sine eiere har fått beskjed om å sette bremsene på. Noen dropper helt ut. Andre korter inn fisketiden og reduserer antall deltakere. De fleste vil bruke pengene sine på den daglige driften.
Det er først og fremst de mest lønnsomme pakketurene med fiske, guiding, mat og full innkvartering det går ut over. Salget av fiskekort vil gå som normalt, mener han.
Jon Ivar Moe regner med at de skal komme seg gjennom krisen. – Sammen med elveeierne må vi bare vise litt mer fleksibilitet overfor de stadig mer prisbevisste kundene og finne frem til løsninger som både kundene og vi er fornøyd med, sier han.
Kongen og andre lidenskapelige fiskere vil aldri svikte! Erling Hasfjord, eieren av «kongevaldet» i Bjøra, sier til Namdalsavisa at han ikke har merket nedgangstidene på kroppen. Han henvender seg først og fremst mot det private markedet, og inntrykket hans er at gutta og jentene på tur alltid vil fiske - finanskrise eller ei. Det gjelder også kong Harald, som han regner med kommer også i år.Tvertimot mener Hasjord at noen grunneiere kan tjene på finanskrisa ved at man kan oppleve at firmaturer legges til Namsen i stedet for eksotiske reisemål som Bahamas.

Nå må flere firma-ansatte betale fisketuren selv

På en telefonrunde til en rekke grunneiere i flere av de mest eksklusive elvene, får imidlertid Fiskeguiden inntrykk av at det råder stor spenning om hvor mange av solide firmagruppene, som har fisket på de samme rettene i årevis, vil kutte ut fisketurene for å berge sine selskaper. Lidenskapelige laksefiskere som selv betaler sitt fiske, vil nok se på fisketuren som noe av det siste de gir avkall på. Det er de av oss som ikke betaler selv, men som er blitt backet opp fra sitt firma, som kanskje må legge laksestanga på hylla.

Lettere tilgang for folk flest?

Fra flere elveeiere ble Fiskeguiden bedt om å ikke krisemaksimere situasjonen. Det hersker stor spenning uvisshet om de får beholde sine mangeårige gullkantede kontrakter. I alle fall må man regne med en reforhandling av avtaler og en sterk prisreduksjon der grunneierne må sin del av støyten, mener Fiskeguiden, som nå ser muligheter for at den vanlige mann lettere kan komme til på plasser der rikfolk til nå har hatt eneretten…<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS