sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-09-02
Dødelig laksesykdom påvist i oppdrettsanlegg på Senja
Den dødelige laksesykdommen pancreas disease (PD) er i dag påvist i et oppdrettsanlegg på Senja, melder Mattilsynet. Den smittsomme sykdommen rammer atlantisk laks og regnbueørret og kan ikke behandles med medikamenter. PD har utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige sykdommene vi har i oppdrettsnæringen. Den har spredd seg fra Sør-Vestlandet til resten av Norskekysten og påfører oppdretterne store økonomiske tap.

Pancreas disease stadfestet på Senja

Mattilsynet bekrefter i dag at diagnosen Pancreas disease er påvist i en lokalitet på Senja.
Mistanken om utbrudd av sykdommen Pancreas disease (PD), på lokaliteten Ytre Jøvik i Berg kommune på Senja i Troms Fylke, er nå bekreftet. Mattilsynet ser alvorlig på situasjonen, anlegget er pålagt foreløpige restriksjoner og utbruddet håndteres i henhold til gjeldende regelverk.
Lokaliteten Ytre Jøvik er lokalisert i Bergsfjorden på Senja og har koordinatene (N 69º 25.1640 Ø 17º 20.2240). Enhver aktør skal vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås, uttaler Mattilsynet.

Pancreas disease

* Pankreassykdom eller pancreas disease (PD) opptrer hos atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett og er forårsaket av et virus kalt PD-virus eller Salmonid alphavirus (SAV). * Sykdommen påvises hos atlantisk laks og regnbueørret. * Sykdomsutbrudd er til nå bare registrert i sjøvannsfasen og oftest når fisken har stått mer enn 5-7 måneder i sjøen. * Sykdommen har en typisk smittsom opptreden med spredning innen et anlegg, til andre anlegg innen samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk. Fiskegrupper kan imidlertid være infisert med virus uten at det utvikler seg til et sykdomsutbrudd. Stress vil kunne utløse eller forsterke et utbrudd. * Det første kliniske tegn på PD er ofte at fisken brått slutter å spise. Det kan gå 2-3 uker før den begynner å dø. Syk fisk står gjerne tett i tett i vannoverflaten mot strømretningen. * Det blir diagnostisert flest utbrudd i tida mai til oktober, men sykdommen blir påvist hele året. Utbrudd kan være langvarige og dødeligheten kan bli svært høy. * I etterkant av et utbrudd kan PD gi store økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. * PD kan ikke behandles med medikamenter. * PD har utviklet seg til å bli en av de mest alvorlige sykdommene vi har i oppdrettsnæringen i dag. * De første tilfellene av PD ble registret i Hordaland i 1995. Sykdommen var lenge lokalisert til Sør-Vestlandet, men har de siste årene gradvis spredt seg nordover kysten til Møre og Romsdal. * Fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordnane og deler av Møre og Romsdalen utgjør nå en egen bekjempelsessone for PD. I tillegg har det vært gjentatte utbrudd i Finnmark og enkeltstående utbrudd i Nordland og Troms. * Utbrudd nord for sonen får stor oppmerksomhet hvor uttak av syk/smitte fisk er et aktuelt tiltak for å forhindre at viruset etablerer seg i området. * PD har vært kjent fra Skottland siden 1976 og fra Irland siden tidlig på 80-tallet. * Det er satt igang en egen tiltaksplan for å få kontroll med PD i den definerte sonen på Vestlandet og det foregår et nært samarbeid mellom næring og forskningsmiljø i Irland, Skottland og Norge. *Kilder: Mattilsynet og Veterinærinstituttet<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS