sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-09-04
Norske Lakseelver krever øyeblikkelig politiske grep!
Oppdrettsindustrien er ute av kontroll, sier foreningen Norske Lakseelver og krever at politikere og myndigheter setter i verk drastiske tiltak for å berge villaksen. Den er allerede utryddet i 45 elver, og truet i 150 av 400 lakseelver i Norge. Reduksjonen i laksefangsten på 30 prosent i snitt fra i fjor er dramatisk. Vårt arvesølv står i fare for å bli utryddet for godt. Før vi aner det, kan øyeblikk som dette være historie.
Norske Lakseelver ser med bekymring på nedgangen i årets laksefiske. Kjente elver som Alta og Lakselv i Finnmark ligger an til 50 % nedgang i fangstene. Også i elver som Reisa, Orkla, Surna, Etne, Otra og Numedalslågen er antall laks svært lavt.
Økt dødelighet i sjøen er hovedårsaken til at det kommer færre laks tilbake til elvene. Her må oppdrettsnæringen ta en stor del av skylda med enorme mengder lakselus og oppfisking av villaksens mat i havet til bl.a. oppdrettsfôr. Denne menneskeskapte påvirkningen kommer på toppen av de naturlige svingningene. Også økt innblanding av rømt oppdrettslaks i ville bestander redusere overlevelsen.
- Nå må politikerne redde villaksen - dette er Norges naturlige arvesølv!, sier Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.
En gjennomgang av fangstene i flere større lakseelver fra Alta i nord til Otra i sør viser en dramatisk nedgang i laksefisket for 2009. Anslagsvis snakker vi om en reduksjon på oppmot 30 % landet sett under ett.
- Det er spesielt alvorlig at nedgangen finner sted i alle landsdeler. Naturlige svingninger forekommer, men at nærmest alle elvene er i en bølgedal er urovekkende, sier Torfinn Evensen, daglig leder i Norske Lakseelver.
Mengden smålaks er historisk lav, og følgelig hviler laksens framtid på få men store individer. Dette tyder på at naturens reserve av laks i havet er på et minimum, og villaksbestandene er mer sårbare enn noen gang.
Dette skjer på tross av at produksjonen av lakseunger i elvene er god, takket være strenge fiskeregler i elvene for å sikre nok laks på gyteplassene. Laksen er allerede utryddet i 45 elver, og truet i 150 av 400 lakseelver i Norge. Laksen er fredet i 50 elver. En rød varsellampe blinker, og Norske Lakseelver krever at politikere og myndigheter setter i verk mer drastiske tiltak for å redde villaksen før det er for sent.
-Fortsetter den ukontrollerte veksten i oppdrettsindustrien vil nærmer 3000 årsverk knyttet til laksefisketurisme forsvinne sammen med villaksen. Reduksjon i antall oppdrettslaks, krav om ny teknologi og strengere miljøkrav må til for å berge villaksen, fortsetter Evensen.
Det er derfor på høy tid å stoppe de menneskeskapte faktorene som fører til økt dødelighet for villaksen i sjø. Laksen er en viktig symbolart for Norge, og et levende miljøbarometer som viser om vi klarer å forvalte naturen på en bærekraftig måte. Nå må vi lære av andre lands feil, hvor oppdrettsnæringen har ført til store miljøskandaler.

1: Fangstnedgang fra ifjor
2:Fangstnedgang i forhold til et normalt år.
3: Største laks i 2009:
Lakselv 40 % 30 % 22 kilo
Alta 50-60 % 30-40 % 23,5 kilo
Reisa 50-60 % 20-30 % 20,6 kilo
Rana 30 % - 15,4 kilo
Namsen 20 % 5 % 24,7 kilo
Stjørdalselva 10 % 10 % 19,5 kilo
Gaula 20 % 10 % 22,5 kilo
Orkla 15 % 30-40 % 19,5 kilo
Surna 20 % 40 % 16,7 kilo
Etne 45 % 55 % 13,9 kilo
Bjerkreimselva 20 % 20 % 10,6 kilo
Mandalselva 30-40% 30-40% 12,6 kilo
Otra 40-50 % 40-50 % 12,7 kilo
Nummedalslåg 35 % 50 % 18,5 kilo
Samlet for disse elvene er det en reduksjon på 30 % i fangstene (kg), siden det er fanget svært lite smålaks er reduksjonen i antall fisk prosentvis større.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS