sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-09-07
Garn og stengsler tar knekken på Tana-laksen
Garn og stengsler tar knekken på Tana-laksen
Kjempeflott hakafisk 2009.Ville du satt den ut igjen hvis det hadde vært en hunnfisk? Foto:Eero Niemelä.
Hele laksebestanden i Tanavassdraget kan kollapse dersom det ikke straks innføres strengere restriksjoner på fangsten av stor hunnlaks, sier den finske forskeren Eero Niemela til Fiskeguiden. Alt garnfiske bør forbys 1.august. Ellers i sesongen bør stengsel- og garnfiske skje bare to dager i uken, mens drivgansfisket bør kuttes ned til en dag i uken. Sportsfiske bør stoppes 15.august og all hunnfisk som landes etter 1.august, bør settes ut igjen. Les tre nye interessante fagrapporter om Tana-laksen. Foto: Eero Niemelä.
Selv om det i 2009 har vært litt mer smålaks enn året før, og det i starten ble tatt en del storlaks, er den finske forskeren likevel sterkt bekymret over situasjonen i Tanavassdraget når man ser på sesongen under ett.
Han poengterer at 90 prosent av smålaksen var hannfisk. Skal det bli noen effektiv gyting, må man sikre at tilstrekkelig antall hunnfisk av mellomlaks og storlaks overlever gyteperioden. Fra vassdragets viktigste gyteplasser i Karasjohka, Iesjohka og Anarjohka meldes det om svært lite laks. Det er et dårlig signal vi må ta veldig alvorlig, sier han. De tre øvre sideelvene skal ikke bare være tanalaksens tryggeoppvekstplasser. Her skal også være nok laks å fiske på.

Mer mellomlaks i 2010

Med en brukbar oppgang av smålaks fra 2003-gytingen i sommer, kan vi håpe på at det neste år blir en litt bedre oppgang av mellomlaks. Kan vi da sørge for at mesteparten av denne hunnfisken overlever gytingen neste høst, kan vi kanskje få dempet den dramatiske nedgangen i fangstene og bestanden av gytefisk og hindre en fullstendig kollaps av denne berømte laksestammen.

Hele laksens leveområde må skjermes


Sterk reduksjon av fiskeplassene i sjøen. Foto: Eero Niemelä

Men det er ikke nok å innføre strengere bestemmelser i selve vassdraget. Den finske forskeren understreker at Tana-laksen trenger et bedre vern i hele sitt leveområde mellom beiteplassene ute i havet og i kyst- og fjordområdene inn til gyteplassene i elva den vokste opp i.

Ferske fagrapporter om Tanalaksen


Her kan du lesere tre fagrapporter om Tanalaksen, om klima, fangst og vandringsmønster som forskeren Eero Niemelä nå har lagt ut på nett
Den Atlantiske laksen (Salmo salar, L.) i Tanavassdraget I; Miljøforholdene i det subarktiske Tanavassdraget og virkningen av dem på laksefisket og laksen
Den Atlantiske laksen (Salmo salar, L.) i Tanavassdraget II; Svingninger i fangstmengder i kilo og antall etter fangstmetode samt faktorer som påvirker fangsten
Den Atlantiske laksen (Salmo salar, L.) i Tanavassdraget III; Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangster blir tatt på ulike redskaper
Mer info: Bente Christiansen, miljøvernsjef, 78 95 03 73, mobil 97 18 52 80, Morten Johansen, forsker, 77 64 61 96, mobil 91 73 54 88, Eero Niemelä, forsker, 78 95 03 60

Kutter ut sjøfiske

Aldri har det vært færre lakseplasser i bruk på Finnmarkskysten enn i 2009. Mens man tidligere har hatt oppunder 3000 laksaeplasser i fjordene her, var det i 2009 bare 962 plasser i bruk. Fortsetter nedgangen i samme tempo, vil fylket være uten lakseplasser i bruk i 2025.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS