sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-09-09
Overfiske i sjø og elv på laksbestander i 124 vassdrag !
Overfiske i sjø og elv på laksbestander i 124 vassdrag !
Nausta.
Det fiskes for hardt i elv og sjø på laksen i 124 vassdrag. Bare 56 av de vurderte 180 laksebestandene har en bærekraftig fangst. Det betyr at fisket bør begrenses ytterligere på kysten, i de fleste fjordområder og i en lang rekke vassdrag, heter det i konklusjonen i en rapport fra det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning som ble lagt frem i dag. HER er vurderingen av de enkelte vassdrag. Foto: Eivind Fossheim.
I 180 norske laksvassdrag er det satt såkalte gytebestandsmål. Det vil si mål for hvor mye gytefisk som trengs i elvene for å opprettholde en god reproduksjon. Det er disse elvene forskerne har konsentrert seg om i denne runden. 95 prosent av laksefangstene i norske elver blir fisket i nettopp disse vassdragene.
I rapporten beregner de i hvor stor grad gytebestandsmålene er nådd. Konklusjonene er nedslående:

Ikke bærekraftig beskatning

Ifølge forskerne er den samlede beskatningen i sjø og elv bærekraftig for 56 av de 180 laksebestandene som er vurdert. De mener at 63 bestander krever betydelig eller svært stor reduksjon i fisket. For 34 bestander gir de råd om moderat reduksjon.
- Forskerne slår fast at beskatningen av urovekkende mange laksebestander ikke er bærekraftig i dag. Rapporten viser at det fortsatt kan være nødvendig med strengere regulering av laksefiske i både elv og sjø, sier seksjonssjef Arne Eggereide i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Også sjølaksefisket må reduseres

Forskerne har også brukt beregningene for hver laksebestand til å vurdere hvor bærekraftig laksebeskatningen er i 37 fjordområder og ti kystregioner langs Norskekysten. Heller ikke her er resultatene gode.
Bare 11 fjordområder får karakteren godkjent. I 14 områder må beskatningen reduseres betydelig eller svært mye, ifølge forskerne. Ingen av kystregionene får godkjentstempel.
- Denne rapporten er et tydelig signal om hvor alvorlig situasjonen er for villaksen i Norge. Kunnskapen som rapporten gir vil opplagt være med i grunnlaget når nye reguleringer av laksefisket skal fastsettes, sier Arne Eggereide.
Det vitenskapelige rådet for lakseforvaltning består av uavhengige forskere og eksperter fra flere institusjoner. Rådet er oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning.
Rapporten fra det vitenskapelige rådet
Vurderingen av de enkelte vassdrag<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS