sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-10-06
Russerne krever fiskestopp i Varangerfjorden!
Russerne krever fiskestopp i Varangerfjorden!
Fiskeguidens Eivind Fossheim med sin første kuppellaks på flue i Grense Jakobselv 25.august 2005, Da var det allerede en bestand av gytende pukkelaks både denne elva, og i Neidenelva og Karpeelva, som alle renner ut i Varangerfjorden. DN varsler nye rest
Det russiske fiskeridepartementet har bedt Direktoratet for naturforvaltning (DN) om å stoppe alt sjølaksefiske i Varangerfjorden og redusere sjølaksefisket ellers i områder der laks fra russiske elver også befinner seg. I så fall får det også betydning for laksebestanden i både Komagelva, Neidenelva, Karpeelva og Grense Jakobselv, der også den russiske Pukkellaksen allerede for fem år siden boltret seg på de nye gyteplassene sine. Fiskeguidens Eivind Fossheim tok sin første russerlaks på flue i Grense Jakobselv 25.august 2005 (bildet).
- Vi fisker på bestander som egentlig skulle gått til russiske elver, helt klart, sier seniorrådgiver Stig Johansson i DN tgi NRK.En annen grunn for russernes initiativ er en frykt for at det norske fisket skal gå hardt ut over laksebestanden i russiske elver, sier han.
Russerne viser til retningslinjene NASCO, fellesorganisasjonen av stater rundt Nord-Atlanteren som samarbeider om å forvalte den nordatlantiske laksen.
– Det er en del forhold de skal inn og uttale seg om, der det fiskes på fisk som hører hjemme i andre land. Men i utgangspunktet er det Norge som bestemmer. Hvis ikke Russland er fornøyde, så kan de kreve at NASCO skal regulere fisket i Varangerfjorden. Norge kan velge å ikke rette seg etter deres reguleringer, det blir opp til Miljøverndepartementet å vurdere, sier Stig Johansson til NRK.
NASCOs anbefaling er at man skal være forsiktig med å fiske dersom man ikke vet hvilken bestand man fisker på.
– Det har vært en del korrespondanse mellom Miljøverndepartementet og Russland tidligere. Alle forstår at de ikke ønsker at russisk fisk blir tatt hos oss. Men bestanden vandrer, og vi vet ikke i hvilken grad det eventuelt går ut over bestanden i Russland, sier Stig Johansson.

Nye reguleringer i 2010

Da russerne i 2008 tok opp spørsmålet om norsk beskatning på russisk laks, kom Norges ambassade i Moskva med en uttalelse på vegne av Miljøverndepartementet:
«Vi skjønner Russlands interesse i denne saken, og vi har merket oss det russiske ønsket om ytterligere restriksjoner på sjølaksefisket i Nord-Troms og Finnmark. Vi innførte restriktive reguleringer i 2008, etter en omfattende profesjonell og politisk prosess. Ytterligere restriksjoner vil kreve en like omfattende prosess, og vil ikke bli gjennomført før tidligst i 2010.», skrev ambassadør Knut Hauge.
Stig Johansson forteller at det ligger an til ytterligere restriksjoner i første halvdel av neste år.
– Vi skal legge et forslag ut på høring i desember. Når det gjelder Øst-Finnmark kan det se ut som det blir status quo i noen tilfeller, mens andre får store restriksjoner. Tanafjorden er en av dem som ligger an til å bli regulert, sier Johansson.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS