sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-07
Kraftige kutt i laksefisket også for Møre og Romsdal
Kraftige kutt i laksefisket også for  Møre og Romsdal
Olav Dybdal med sin praktfulle 9 kilo laks i 2007.
Bare tre av de 30 elvene for laks og sjøørret i Møre og Romsdal har en bærekraftig beskatning, fastslo det vitenskapelige rådet. Det betyr at fylkesforvalter Leif Magnus Sættems har foreslått dramatiske reduskjoner i sitt forslag til nye fiskeregler for 2010, både når det gjelder fisketid, kvoter, nattefredning og redskapsvalg.
Det blir full fisketid for bærekraftige Stordalselva i 2010. Her er Olav Dybdal med sin fangst for to år siden.
01.06. – 31.08: Stordalselva, Korsbrekkelva og Velledalselv får full fisketid fra 1.juini til 31.august. Det samme gjelder gyro-elvene der det er viktig å ta ut mest mulig laks.
Driva ,Usma, Litledalselva, ,Batnfjordelva, Innfjordelva, Rauma Istra) , Henselva (Isa/Glutra).
01.06. – 15.08:
Surna, Bævra, Eidsdalselva, Todalselva, Nordalselva, Eira, Strandaelva, Måna, Rauma, Aurelva, Vågsbøelvam, Vikelva, Moaelva, Vikelva (Bjørke), Istadelva, Bondalselva, Vaksvikelva, Øyraelva, Ørskogelva, Solnørelva, Åheimselva, Hildreelva,
01.06. – 31.07:
Todalselva, Tressa, Søya, Fiksdalselva, Storelva (Hanemsv.), Skorgeelva, Ulsetelva, Tennfjordelva, Ulvåa, Vatneelva, Haram, Skeisdalelva, Tafjordelva, Flemelva, Ramstaddalselva, Baelva, Riksheimselva, Bådalselva, Spjelkavikelva, Lyngstadelva, Hareidselva, Vassgårdselva: Haddalselva, Hustadelva, Norangdalselva, Vågbøelva, Ørstaelva, Farstadelva, Barstadvikelva, Malmeelva, Storelva (S. Vart.), Rugelva, Storelva (N. Vart.), Oselva, Kilselva, Oppdølselva, Vågselva, Røaelva, Fiskåelva, Årøelva, Norddalselva, Mittetelva, Oselva (Syvde), Visa,
1,1 -1.10:
Fuglevågvassdraget, Hinnåa, Hopenvassdraget, Lervikbekken, Rokstadelva,
01.06. – 15.07:
Alle øvrige vassdrag med anadrome laksefisk i Møre og Romsdal

Som agn er det berre tillate å bruke fluge, sluk, spinnar, wobblar og mark. Tubefluge med søkkje er forbode. Ved fiske frå land er det tillate å nytte ei stong eller eitt handsnøre pr. person. Det er berre tillate med inntil to agn pr. stong eller handsnøre. Ved fiske frå båt er det tillate å nytte to reiskapar (stong eller handsnøre) pr. båt. Det er berre tillate med eitt agn pr. stong eller handsnøre.
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikkje vere større enn 13 mm, for enkeltkrok ikkje større enn 15 mm. Stong og handsnøre skal ikkje forlatast under fiske. Det er forbode å bruke stong eller handsnøre på ein slik måte at fisken sannsynlegvis vil krøkast.

Det er berre tillate å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter.
I vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Driva, Litledalselva, Usma, Batnfjordelva, Innfjordelva, Rauma/Istra og Henselva (Isa/Glutra) er fisket freda fra kl 24 til kl 06 neste dag.
I Driva, Litledalselva, Usma, Innfjordelva, Rauma/Istra, Henselva (Isa/Glutra) og Surna er fiske med mark berre tillatt for barn og ungdom til og med 16 år.
I Rauma, Istra, Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra) gjeld døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa.
I Driva i Sunndal kommune gjeld døgnkvote på 2 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. Når 2 sjøaure er tekne, skal alt fiske ta slutt.
I Surna i Surnadal kommune gjeld kvote på 1 laks pr. døgn, 2 pr. veke og 3 pr. sesong og døgnkvote på 1 sjøaure pr. fiskar. I vassdrag utan kvote fastsett av elveeigarlag/grunneigarlag eller liknande fora etter fleirtalsvedtak, gjeld ein døgnkvote på 2 laks og 2 sjøaure pr. fiskar gjennom heile sesongen. Det gjeld ingen døgnkvote for laks i vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Heller ikkje for fiske etter rømt oppdrettsfisk.

I vassdrag med fastsette gytebestandsmål, spesielt nasjonale laksevassdrag utan lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Surna, Ørstaelva), skal den lokale forvaltninga innan utgangen av juli foreta ei bestandsvurdering med sikte på å setje inn ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikkje blir nådd.

Mer info: http://www.mrfylke.no/hoved.aspx?m=22664<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS