sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-09
Tanavassdraget får ny lokal fiskeforvaltning i 2010
Tanavassdraget får ny lokal fiskeforvaltning i 2010
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med utvalget ved overlevering av rapporten. Foto: Miljøverndepartementet
-Den nye lokale Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal være på plass i løpet av 2010, sa miljøvernminister Erik Solheim etter å ha mottatt den enstemmige innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Tanautvalget (bildet).
Den nye lokale forvaltningen overtar ansvaret og oppgavene som i dag er lagt til statlige myndigheter, blant annet organisering av fisket, oppsyn og salg av fiskekort.
Det overordnende målet for den lokale forvaltningen skal være å sikre fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og samisk kultur. De fiskeberettigedes særskilte rett til garnfiske og den øvrige lokalbefolkningens rett til fiske med stang skal også ivaretas. Foto: Miljøverndepartementet.

Vårt aller viktigste laksevassdrag

- Tanavassdraget er en unik naturressurs og vårt aller viktigste laksevassdrag, sier Miljøvernminister Erik Solheim i en kommentar.
- Det er derfor svært gledelig at utvalget nå har gitt oss et svært godt grunnlag for lokal forvaltning. Solheim legger til at den lokale forvaltningen skal være på plass i løpet av 2010.

Fiskerettshaverne får flertall i styret

Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal ledes av 9 representanter, hvorav 5 laksebreveiere og 2 av de som nå får stangfiskerett i Tana og Karasjok kommuner.

Overlates alle forvaltningsoppgaver

Tanavassdragets Fiskeforvaltning får som oppgave å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn og forvalte inntektene fra salg av fiskekort. Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Fiskekortinntektene blir i lokalsamfunnet

Det av fiskekortinntekter som ikke benyttes til oppsyn og andre forvaltningsoppgaver, skal hvert år fordeles med 75 porsent til de fiskeberettigede og 25 prosent til et disposisjonsfond.

Store oppgaver venter

Som del av arbeidet har utvalget også drøftet den alvorlige situasjonen for mange av laksebestandene i Tanavassdraget. Det er bred enighet om at det er nødvendig å sikre et mer bærekraftig fiske, og at overenskomsten mellom Norge og Finland snarest må moderniseres i tråd med føre-var-tilnærmingen i laksefisket.

Utvalgets rapport<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS