sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-11
Mange nye laksestrekninger fredes mot fiske i Finnmark
Mange nye laksestrekninger fredes mot fiske i Finnmark
Nils og Elsa Eriksen. Foto: Eivind Fossheim
Fremfor å redusere fisketidene, opprettes isteden store fredningssoner i Langfjordelva, Borselv, Komagelv, Sandfjordelv, Karpelv og Munkelv. Samlet sett omfatter fylkesmannens forslag til nye fiskeregler for lakseelevene i Finnmark at det opprettes store fredningssoner i 7 vassdrag og at fisketiden reduseres i 11 av elvene. Mens sjørøya skal skjermes mer i noen elver, åpnes det for sjørøyefiske i Eibyelva, i Vassdalsvassdraget og Risfordvassdraget. Foto fra Munkelva: Eivind Fossheim.
Mer info:
http://www.fylkesmannen.no/H%C3%B8ringsbrev_11122009_ny_forskrift_2010-2014_vassdrag_med_laks_sj%C3%B8r%C3%B8ye_sj%C3%B8%C3%B8rret_Finnmark_SzHtf.pdf.file.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS