sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-16
Vefsna og 46 andre elver foreslås stengt i Nordland
Fylkesmannen i Nordland foreslår å stenge nye 47 lakseelver mot fiske fra 2010 som følge av liten gytebestand og manglende fangstrapportering. Fisketider og redskapsbruk strammes inn. Dessuten må sjørøye-bestanden skjermes. Vefsnavassdraget foreslås helt stengt for laks og sjøørretfiske. Fiskeguiden oppdaterer sine elvesider i samsvar med forslaget til nye regler for perioden 2010-2014. Foto fra Kvalforsio: Eivind Fossheim.
* Det blir ikke åpnet for fiske etter laks i vassdrag med små eller svake laksebestander, og hvor det ikke foreligger kunnskap som sannsynliggjør at det er nok gytelaks.
* Det blir ikke åpnet for fiske etter sjørøye i vassdrag hvor plikten til å rapportere fangst ikke blir overholdt. Det åpnes ikke for isfiske på innsjøer i vassdrag med registrerte bestander av sjørøye.
* Det blir fastsatt årskvoter for hvor mange laks og/eller sjørøye den enkelte fisker kan ta.
* Det blir forbud mot alt fiske hele året i en avstand på 100 meter utenfor grensen mellom elv og sjø. Dette gjelder kun for vassdrag med registrerte bestander av laks.
* Det blir ikke åpnet for fiske i vassdrag med bestander av laks dersom plikten til å rapportere fangst ikke blir overholdt. Unntaksvis kan det bli åpnet for fiske etter sjøørret og/eller innlandsfisk i eventuelle innsjøer i disse vassdragene.
* De fleste ”reine” sjøørretvassdrag får fisketid 15.6-31.8. I sjøørretvassdrag med god lokal forvaltning og tilfredsstillende fangstrapportering kan det åpnes for lengre fisketid.

Bakgrunn for forslaget er oppdrag og retningslinjer fra Direktoratet for naturforvaltning om forskriftsrevisjon. Retningslinjene begrunnes blant annet med tilrådninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som tilsier at beskatningen av de fleste laksebestander bør reduseres. I tillegg har vi lagt vekt på at utviklingen i mange bestander av sjørøye vært dårlig.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS