sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-19
Det lukter korrupsjon i lakselus-krigen!
Dette lukter korrupsjon. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, som eier 11 prosent i oppdrettsanlegget Sinkaberg-Hansen er ikke bare inhabil. Fiskeguiden mener at hun misbruker sin stilling til egen fordel, direkte eller indirekte. I så fall er det korrupsjon.
Også andre impliserte i kampen for å beskytte restene av villaksen, som Liv Holmefjord i Fiskeridirektoratet (som også er medeier i et bøtelagt oppdrettsselskap), og den ansvarlig for Mattilsynet, landbruksminister Lars Peder Brekk, synes heller ikke å ha noen skrupler for å slåss for egeninteresser.
Lars Peder Brekk kan helt umulig være habil i slike saker når broren er styreformann i tre oppdrettsselskap. Søsken er et så tett familiebånd at Brekk selv burde ha innsett dette for lenge siden, og erklært seg inhabil.
Nå er det på tide at miljøvernminister Erik Solheim rydder opp og gir sin fulle støtte til direktør Janne Sollie og hennes dyktige fagfolk i DN for å hindre at villaksen blir borte for godt.
Men ikke bare fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og direktør Liv Holmefjord er inhabile i krigen mot lakselus. Også landbruksminister Lars Peder Brekk, som har ansvaret for Mattilsynets sykdomsbekjempelse og er den eneste etat som for lengst skulle ha stengt de uforsvarlige oppdrettsanleggene, kjører også et svært urent trav.
På krisemøtet mellom oppdrettsnæringen og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i november erklærte han etterpå at lakselus, det var noe næringen skulle rydde opp i selv.
Da tente direktør Janne Sollie i DN, og sa klart fra at dette hadde hun ingen tro på.
Det skulle hun ikke ha sagt. Lars Peder Brekk dro sverdet og satte Janne Sollie på plass, til tross for at han leder et helt annet departement enn det Janne Sollie sorterer under.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS