sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-02-03
- Oppdrettslaksen er kreftfremkallende og mishandlet!
I kjølvannet av meldingen om at USAs nest største lavpriskjede Target ikke lenger vil selge oppdrettslaks i sine butikker, men bare villaks fra Alaska, går Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund rett i strupen på norsk oppdrettsnæring.
- Vi har omfattende dokumentasjon som viser at legemidlene som blir brukt i avlusning fører til danning av kreftstoffer i fisk både i og utenfor oppdrettsanleggene. Ved konsum kan kreftfaren overføres til mennesker, sier han.
Grådige oppdrettere bryter loven og utsetter fisken for store påkjenninger når alt for mange fisk blir trengt sammen i merdene. Fisk uten finner og med åpne sår er endel av oppdrettshistorien folk ikke får høre om. Laks blir spist levende av lus. Ønske om stadig større profitt går foran hensynet til fiskens helse, levevilkår og naturlige behov. Ingen annen norsk næring driver et mer lovløst og kritikkverdig dyrehold enn oppdrettsnæringen, hevder han i sin krigserklæring overfor oppdretterene. Foto: Bergens Tidende.

-Oppdrettsfisken blir mishandletGrådige oppdrettere bryter loven og utsetter fisken for store påkjenninger når alt for mange fisk blir trengt sammen i merdene. Fisk uten finner og med åpne sår er endel av oppdrettshistorien folk ikke får høre om. Ønske om stadig større profitt går foran hensynet til fiskens helse, levevilkår og naturlige behov. Ingen annen norsk næring driver et mer lovløst og kritikkverdig dyrehold enn oppdrettsnæringen. Fisk er omfattet av Lov om dyrevelferd, og det er vel dokumentert at også fisk føler smerte, frykt og stress, heter det innledningsvis Miljøvernforbundets frontalangrep på norsk oppdrettsnæring.
Mellom 10 og 20 prosent av fisken dør på veien fra utsetting til slakteriet på grunn av uholdbare leveforhold og stor utbredelse av sykdommer, skader og misdannelser. I Veterinærinstituttets fiskehelserapport fra 2008 blir 15-20 sykdommer viet egen omtale. Nesten halvparten av oppdrettslaksen rammes av hjertebetennelse og ni av ti fisk har ekstra fett på hjertet.

Blir spist levende

Problemet med lakselus er et stort problem for dyrevelferden og kan ikke betegnes som annet enn dyremishandling på sitt verste. Laks dekket av lus er laks som blir spist levende. Under store smerter lemlester lusen laksen sakte ved at den spiser fiskens finner. En laks uten finner er en en fisk uten balanseorgan - som et menneske uten hender og føtter. Vi har også fisk med vintersår, som er store åpne sår som oppdretterne lar fisken leve med for det synes ikke på den ferdige fileten. Hadde kuer gått rundt med åpne sår ville bonden havnet i fengsel.

Groteske skader

Til tross for at opptil 30 prosent av smolten blir dumpet på grunn av misdannelser og skader, inneholder enkelte merder likevel opptil 60 prosent fisk med genetiske skader eller produksjonsskader. Svaksynt eller blind fisk er også utbredt.
Avlusing med hydrogenperoksid utsetter laksen for mye stress og feildosering ved bruk av stoffet forekommer ofte og fører til etseskader på fiskens øyne, hud og finner. Laksen har ofte genetisk/produksjonsskader som gir såkalte gapere (dvs munnen er alltid åpen), gjellene blottlegges, ryggsøyler blir forvridde og blindtarmer og svømmeblærer blir feilutviklet. Overfylte merder skaper aggresjon mellom fiskene og sultingen av oppdrettsfisken før slakting øker aggresjonsnivået med påfølgende skader på fisken. Transport i brønnbåt eller tankbil, fører til sammentrengning, oksygenmangel og endret vannkvalitet, og er et kritisk punkt.
Bedøvelse før slaktingen blir gjort ved at CO2 blir pumpet ned i merdene, noe som fører med seg flere minutter der vannet ”koker” av fisk som desperat prøver å unnslippe det de trolig opplever som sakte kvelning.
br> Miljøvernforbundet starter laksekrig
Løgnaktige påstander
Går i strupen på Oddekalv

Sterke reaksjoner

Havbruksnæringen mener Norges Miljøvernforbund når et nytt lavmål når det hevder at norsk laks er farlig å spise.
Kontroversen mellom de to organisasjonene skyldes en pressemelding fra Miljøvernforbundet tirsdag der det hevdes at norsk havbruksnæring dumper farlig avfall i fjorder og hav, og at oppdrettslaks fores med kreftfremkallende midler.
- Norsk mat er trygg å spise, og kontrollen er omfattende. Legemidler som benyttes må gjennom omfattende forskning og testing som pågår over flere år, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
FHL mener pressemeldingen fra Miljøvernforbundet er egnet til å skremme befolkningen fra å spise norsk laks. Miljøvernforbundet har trukket frem at næringen igjen har tatt i brukt to gamle lusemidler.
- Det er viktig å presisere at norsk mat er trygg. Når det gjelder de aktuelle virkestoffene det her pekes på, ville de selvfølgelig aldri blitt godkjent av Statens legemiddelverk for bruk i matproduksjon dersom de utgjorde noen helsefare, sier Andreassen.
Norges Miljøvernforbunds leder Kurt Oddekalv innrømmer at han samarbeider med organisasjonen Pure Salmon Campaign som i en årrekke har kjempet mot norsk lakseoppdrett, både i Norge og i utlandet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS