sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-02-13
Driva og Vefsna kan få gyroresistent laks
Det er fullt mulig å avle frem laks i den naturlige elvebestanden som kan leve med og tilpasse seg gyrodactylus salaris i større vassdrag som Driva og Vefsna fremfor å benytte kjemikalier i forsøk på å bli kvitt lakseparasitten, sier professor Ragnar Salte ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UBM) til Fiskeguiden.
I siste nummer av det seriøse Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences dokumenterer professor Ragnar Salte og hans tverrfaglige forskergruppe at det er mulig å hjelpe villaksen med å tilpasse seg og leve med lakseparasitten, og at man ved et målrettet kultiveringsarbeid i de store gyroinfiserte vassdragene er mulig å bygge opp igjen en stedegen gyroresistent bestand. (Foto fra Driva: Eivind Fossheim)
Bare ved å velge stamfisk med foreldre som begge har overlevd gyroen, øker overlevelsen til laksungene med mer enn det dobbelte, samtidig som evnen til å overleve øker med 10-24 prosent allerede etter første generasjon.
Med de nye kunnskapene som nå er fremlagt, mener Fiskeguiden at Direktoratet for naturforvaltning bør revurdere sine planer for å bli kvitt lakseparasitten i Vefsna, Driva og Drammenselva. For det første vil kostnadene med en rotenonbehandling , med forberedelser, gjennomføringen og reetableringen av laksebestanden bli enorme. For det andre rammer den kjemiske behandlingen hardt både den betydelige ørretbestanden og resten av økosystemet i de biologisk rike vassdragene og for det tredje har man ingen garanti om å lykkes med å kvitte seg med lakseparasitten.
DN bør i hvert fall sørge for at disse interessante forsøkene blir teste ut og ført videre med praktiske forsøk i større skala i Drammenselva. Tenk om det i hvert av vassdragene kunne bygges et klekkeri med avlstasjon, basert på stamfisk av laks som har overlevd lakseparasitten og med muligheter til drive en kultivering og videreutvikling av de resultater som nå er dokumentert av professor Ragnar Salte og hans tverrfaglige forsker-gruppe.
Fiskeguiden har ikke fått noen god forklaring på at det i en gyroinfisert elv som Driva i fjor ble tatt en årsfangst på nesten 5 tonn i 2009, og med all laksen som ellers sto i elva, er det ikke usannsynlig at forklaringen kan være at laks med god overlevelse har fått sine enda mer levedyktige avkom, slik den nye forskningsrapporten dokumenterer.

Gyroresistent laks i Vefsna allerede for 9 år siden

Laksen Allerede for 9 år siden kunne Norsk institutt for naturforskning fastslå 21 prosent av årsyngelen, 30 prosent av ettåringene og 20 prosent av toåringene ikke var infisert av parasitten. Frem til 2001 var det fortsatt er betydelig dødelighet hos lakseunger som følge av gyrodactylus salaris i vassdraget, men at dødeligheten var mindre enn før fordi en større andel av lakseungene så ut til ikke å være infisert. Vefsna ble infisert med gyrodactylus i 1970-årene, med den følge at parasitten fra 1979 tok livet av nesten alle lakseungene i vassdraget. Fra 1998 var tettheten av lakseunger registrert på sju stasjoner nedenfor Laksforsen.

– Det var svært interessant å følge utviklingen av ungfiskbestandene og infeksjonsutviklingen på lakseunger i Vefsna for å kunne registrere en eventuell tilpasning i forholdet mellom vert og parasitt, skrev NINA.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS