sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-01-22
Forsvaret overtar mye av Renaelva!
Forsvaret skal nå flytte sin virksomhet fra Hvalsmoen til Rena,og øvelsene vil legge beslag på 30 prosent av fiskemulighetene her, forteller www.glommaguiden.com, som har lagt ut et protestbrev til miljøvernminister Børge Brende.
Allerede for 150 år siden var Renaelva i Åmot kommune i Hedmark vært kjent som en meget god fiske-elv. Fremdeles er denne unike elva meget populær blant norsk og utenlandske sportsfiskere. Elva har et meget rikt insektliv som er mat for rekordstor ørret, harr og sik. Norgesrekorden for fluefisket harr stammer fra Renaelva.

Da Stortinget bestemte at Rena leir/Rødsmoen øvingsområde skulle komme til Åmot kommune i forbindelse med byggingen av Gardermoen flyplass, ble det bestemt at det skulle være en vernesone langs Renaelva, og at militær øvelsesaktivitet ikke skulle forekomme i elva (bortsett fra et mindre område i Løpsjøen, ref Stortingsprp nr. 90 1991-92).

Når stortinget bestemte at Regionfel tet Østlandet skulle etableres i Åmot kommune, stod det ingenting i plandokumentene om at Forsvaret ønsket å bruke Renaelva til øvelsesaktiviteter.

Da det ble bestemt at Ingeniørvåpnet skulle flyttes fra Hvalsmoen ved Hønefoss til Rena leir, ble det ikke sagt noe om at det var behov for å øve i elv.

Først da Forsvaret hadde fått disse tre ”brikkene” på plass fortalte de om sine planer for Renaelva:

De ønsker å bygge en ny, permanent bro og anlegge fire traseer der de skal trene på brolegging og å krysse elva. Med disse planene vil Rena leir/Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet være knyttet sammen til ett, gigantisk, militært øvelsesområde. Hvis planene som nå foreligger for Renaelva blir realisert, vil nesten 30 % av elva bli berørt av militær aktivitet. Tidsrom for øvelsene er det verste tenkelige for fisken: Mai og september/oktober: I mai gyter harren og både harr- og ørretrogna klekkes. I september/oktober gyter ørreten. I selve Løpsjøen (som er en del av Renaelva) vil forsvaret trene hele året. Siden det aldri har vært meningen at Renaelva skulle brukes til militære formål er det ikke foretatt biologiske undersøkelser eller gjort konsekvensutredninger for hva militær øvelsesaktivitet vil bety for fisk og fiskens næringsdyr.
Det har nå skjedd så mange og store forandringer i forhold til opprinnelige Stortingsvedtak at det etter plan- og bygningsloven må lages en ny og grundig konsekvensutredning som omhandler både Renaleir/Rødsmoen øvingsområde, Renaelva pg Regionfelt Østlandet. Forsvarets planer om å flytte Ingeniørvåpnet til Renaleir må legges på is til konsekvensutredningen foreligger og det må ikke settes i gang anleggsarbeide ved Løpsjøen eller ved de planlagte traseene for å krysse elva.
Sportsfiskere bør protestere på det sterkeste mot at Forsvaret får bruke Renaelva til øvelser og annen militær aktivitet. Vernesona som ble vedtatt av Stortinget når Rena leir ble anlagt må opprettholdes. Hvis Renaelva allikevel blir berørt av militær øvelsesaktivitet vil det være et brudd på Stortingets intensjoner og en miljøskandale av dimensjoner, skriver glommaguiden.com<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS