sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-03-25
Stangfiske etter sjøørret i sjøen strammes inn fra 2011
DN foreslår å stenge kysten fra Stavanger til Stad, kysten av Møre og Romsdal, Nordland og fjorder i Hordaland, Sognefjorden og enkelte andre fjorder for sjølaksefiske. Samtidig foreslås det at sjøørreten fredes, også for stangfiske, på kysten fra og med Vest-Agder til og med Nord-Trøndelag frem til 31.mai, men dette lar seg ikke iverksette før i 2011, siden Miljøverndepartementet også må behandle forslaget. Fiskeguiden er enig vern av sjøørreten om våren. Med den sårbare bestanden blir det fanget altfor mye mager sjøørret som er lett å ta på sin jakt etter mat for å komme seg tilbake i form etter gytingen, mener Fiskeguiden.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for en omfattende innstramming i sjølaksefisket fra og med 2010-sesongen. Også fisket etter sjøørret blir betydelig strammet inn i deler av landet. Gjeldende bestemmelser står ved lag inntil endelig vedtak er truffet.
– Villaksen er i en kritisk situasjon, og innstrammingen er nødvendig for å tilpasse fisket til bestandssituasjonen i de ulike regionene, sier Janne Sollie, direktør i DN.

Områder som ikke åpnes


Direktoratet mener at følgende sjøområder ikke kan åpnes for fiske:
* kysten fra Stavanger til Stad
* kysten av Møre og Romsdal
* kysten av Nordland
* fjorder i Hordaland, Sognefjorden og enkelte andre fjorder

I tillegg vil fiskesesongen bli redusert med én til fire uker i de fleste andre regioner.
Forslaget er basert på råd om beskatning fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som har vurdert situasjonen for bestandene i de ulike regionene.
I områder hvor situasjonen for laksebestandene er god, vil gjeldende sesong for fiske bli opprettholdt. Det gjelder for eksempel fjordene i Vest-Finnmark. Strammer inn på fisket etter sjøørret
DN går også inn for å stramme betydelig inn på sjøørretfisket i deler av landet, på grunn av en generell, og til dels dramatisk, bestandsnedgang over flere år.
– Det gjør vi ved å frede sjøørreten i sjøen i perioden 1. mars til 31. mai på strekningen fra og med Vest-Agder til og med Nord-Trøndelag. Innstrammingen rettes inn mot et tidspunkt da sjøørreten er lettest å fange, slik at reguleringen skal gi god effekt, sier Sollie.
Dette vil innebære at det blir forbudt å fiske sjøørret med stang i perioden 1. mars – 31. mai på denne strekningen. Fram til forskriften blir endelig vedtatt vil det fortsatt være lov til å fiske sjøørret i sjøen med stang også i denne perioden.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS