sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-05-07
Kalk har berget 21 lakseelver, nå står 6 nye for tur!
Kalk har berget  21 lakseelver, nå står 6 nye for tur!
Rune Smedshammer med sin laks på 9,1 kilo tatt sommeren 2008.
– I sju av vassdragene som kalkes må innsatsen økes, mens den må fortsette som før i de 14 andre. I tillegg bør vi starte opp med kalking i seks nye vassdrag fordi vannet er for surt. Det gjelder Dåsåna, Modalselva, Tysseelva, Daleelva, Årdalselva og Songdalselva, sier seksjonssjef Øyvind Walsø i Direktoratet for naturforvaltning (DN).
Rune Smedshammer fra Hønefoss er en av de mange som gleder seg over reetableringen av laksestammen i Nidelva i Aust-Agder. Likevel må innsatsen økes for at den igjen skal bli et godt laksevassdrag. Vi må trappe opp kalkingen, men da må regulanten først øke vannføringen, mener DN. Foto for Fiskeguiden: Johan Wilhelmsen.

Flere laksestammer reddet

Omfattende kalking gjør at sur nedbør ikke lenger truer eksistensen til en rekke villaksstammer i Sør-Norge. En ny handlingsplan slår fast at kalkingen må videreføres i årene som kommer, dersom miljømyndighetene fortsatt skal ha kontroll over problemet med forsuring.
Sur nedbør fra Europa har over lang tid gjort vannet surt i norske innsjøer og elver. Både fisk, bunndyr og annet liv er påvirket i stor grad, spesielt på Sør- og Sørvestlandet. Miljømyndighetene har i en årrekke tilført kalk i en rekke vassdrag for å gjøre vannet mindre surt. Nå er en handlingsplan for kalking de kommende årene sendt på høring.
– I sju av vassdragene som kalkes må innsatsen økes, mens den må fortsette som før i de 14 andre. I tillegg bør vi starte opp med kalking i seks nye vassdrag fordi vannet er for surt, sier seksjonssjef Øyvind Walsø i Direktoratet for naturforvaltning (DN).
Kalkingen i innsjøer og vann må også fortsette, ifølge handlingsplanen. I noen av de kalkede innsjøene kan imidlertid tilførselen av kalk opphøre eller reduseres, mens den kanskje bør økes i andre.

Gode resultater

Laksen var i praksis nær utryddet i de 21 laksevassdragene som blir kalket. Kalken har gjort vannet i elvene mindre surt, slik at det igjen er levelige forhold for både laks og andre arter.
– Vi har oppnådd svært gode resultater. I dag står kalkingsvassdragene for mer enn 10 prosent av den samlede laksefangsten i norske elver. Det tilsvarer om lag 30 til 40 tonn laks årlig, sier Walsø.
Beregninger viser at 21 prosent av Norges areal har problemer med forsuring i år. Ifølge handlingsplanen for kalking vil dette arealet være redusert til 20 prosent om ti år, og 18 prosent ved neste århundreskifte.

Kalkingen må fortsette

I en periode har vi opplevd at forsuringen av vassdragene våre er redusert naturlig. Dette skyldes at problemet med sur nedbør er mindre nå enn før. Men selv om vannkvaliteten er forbedret, er den dessverre ikke god nok til å sikre laksebestandene i Sør-Norge uten kalking av elvene. Reduksjonen i forsuringen har også flatet ut etter tusenårsskiftet.
I noen vassdrag har man de siste årene kalket mindre enn det den naturlige forbedringen av vannkvalitet har gitt grunnlag for. Dette har ført til problemer for organismer som er følsomme for surt vann. Resultatene viser at kalkingen må oppdrettholdes, og i noen tilfeller økes.
Forslaget til handlingsplan for kalking, som nå er på høring, skal gjelde for perioden 2011-2015. Høringsfristen er satt til 1. juni 2010.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS