sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-03
Lurte du deg unna fiskeravgiften i fjor?
Norge har i dag over en million norske sportsfiskere.Hver tiende fisker i Norge er en danske, svenske eller finne! Bare 79 160 kjøpte laksekortet i fjor! Var du en av dem som lurte seg unna?
Ialt 79 160 nordmenn og utlendinger betalte sin statsavgift for å fiske i norske laks-, sjøørret- og sjørøyelver i 2002, opplyser førstekonsulent Jorunn Vikan Larsen i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden.

14,265 millioner kroner!
Av statskortinntektene på 14,25 millioner kroner går bare en liten brøkdel til trykking og salg av avgiftskort. Det alt vesentlige av inntektene brukes til tiltak for villaksen og for tilrettelegging av fiskemuligheter for allmenneheten i lakselvene.

I forfjor (2001) ble det solgt 93 384 fiskeravgiftskort for fiske etter laks, sjøørret, sjørøye og dermed også innlandsfisk, mens det ble solgt 77 393 statskort for fiske bare etter innlandsfisk og kreps. Totalt var inntektene da 28 millioner kroner.

Etter at fiskeravgiften for innlandsfiske og krepsefangst falt bort i fjor, mistet også Fiskefondet over 14 millioner kroner i inntekter.

- Det er ikke riktig, som det er blitt hevdet, at administrasjonen av fiskeravgiften for innlandsfisk kostet mer enn det man fikk inn av inntekter på ordningen,sier Jorunn Vikan Larsen. At fiskeravgiften for innlandsfiske falt bort, har hverken ført til arbeidsbesparelser for oss eller noen særlig reduksjon av utgiftene, sier hun.
Administrasjonen av laksekortene krever den samme innsatsen. Kortene må trykkes som før. Kostnadene med distribusjon av fiskeravgiftskort til alle landts poststeder, er fortsatt stort sett de samme. Begrunnelsen for å fjerne fiskeravgiften for innlandsfisk, var for å gjøre det lettere for familier og ungdom å komme seg ut i naturen med fiskestanga, og det håper vi har skjedd, selv om man foreløpig ikke har noe tall som viser om dette har lykkes.

Over en million sportsfiskere
Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange nordmenn som driver sportsfiske, men ut fra Bergan-utvalgets konklusjon i 1983 om at det da fantes 990 000 nordmenn som drev fiske i ferskvann, må man anta at det i dag er minst 1 million nordmenn som fisker i norske elver og vann.

Mange fisker etter laks uten å ha betalt statsavgiften.
Direktoratet for naturforvaltning er overbevist om at langt flere driver med fiske etter laks, sjøørret og sjørøye enn de 93 384 personer som i 2002 løste laksekort. Kontrollen fungerer ikke. Selv om selgere av lokale fiskekort skal forvisse seg om at vedkommende har betalt sin statsavgift, skjer ikke dette over alt.

Hver tiende fisker i Norge er en danske, svenske eller finne
Av en undersøkelse fra 1992, fremgikk det at av alle som betalte sin fiskeravgift, var 88 prosent nordmenn, 9, 2 prosent fra Norden, 2,5 prosent fra Europa utenfor Norden og 0,2 prosent av tilreisende fra områder utenfor Europa.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS