sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-08
Må oppdrettskonsesjonene ut på billigsalg?
Fiskeridepartementet har sendt et brev til Fiskeridirektoratet for å høre deres mening om hva man bør gjøre med de oppdrettskonsesjonene ingen vil ha. Vil de gå på billigsalg?
10 av de 40 konsesjonene som ble gitt til Finnmark og en som ble gitt på Utsira i Rogaland, vil ingen kjøpe.Departementet ber Fiskeridirektoratet om en oversikt over vanskelige problemstillinger ved den siste tildelingsrunden, slik at man kan få endret regelverket for å gjøre det mulig å gjennomføre neste tildelingsrunde på beste måte.

Departementet har hatt samtaler med aktører i næringen som ønsker å søke om å få de ledige konsesjonene. De har også hatt kontakt med folk i Finnmark fylkeskommune, som ønsker å beholde konsesjonane i Øst-Finnmark av frykt for at de skal bli overført til andre fylker!
at de skal bli overført til andre fylke. Fiskeridirektoratet har fått klager fra søkere som ikke nådde opp i konkurransen om konsesjonene, melder Fiskets Gang.

For dyrt?
Fiskeridepartementet ønsket å dele ut 40 konsesjoner på landsbasis. 10 av dem ble gitt til Finnmark, men etter to runder er de fremdeles uten interesse her oppe.
Troms fikk 7 konsesjoner, mens Nordland fikk 5 pluss 2 spesielle i Musken i Tysfjord. Trøndelag fikk 4, 2 i nord og 2 i sør. Alle disse konsesjonene er betalt.
Møre og Romsdal fikk 3 konsesjonar, 2 er tildelt og betalt.

For konsesjonen i Fræna kommune går nå den tredje tilsegnsrunde, og fristen for å betale er 14. februar. Det er også en fjerde søker til konsesjonen i Fræna.
Sogn og Fjordane fikk 4 konsesjonar og Hordaland 2.Alle er betalt. Rogaland fikk 3, 2 er betalt, mens den ene søkeren på Utsira takket nei.
Totalt er det kommet inn 17 klager på Fiskeridepartementets vedtak.

Noen slipper å betale!
Det skal ikke betales vederlag for de 2 konsesjonene i Musken i Tysfjord i Nordland.De skal medvirke til å styrke det lulesamiske samfunnet, skriver Fiskets Gang.
2 konsesjoner i Nord-Troms (Kvænangen og Karlsøy) pluss de 10 i Finnmark, er billigere enn i resten av landet. Konsesjonene her betales med 4 millionar kroner, mens de resterende 26 konsesjonene koster 5 millionar kroner.

Spørsmålet er nå om Fiskeridepartementet må gå til billigsalg på de konsesjonene ingen vil ha, eller de må selge dem til aktører som allerede har kjøpt seg en konsesjon fra før og gjerne vil bli enda større.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS