sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-12
Ingen jubel blant lakseelv-eierne!
Stortingsrepresentant Leif Frode Onarheim (H), Bror Yngve Rahm (Kr) og Rolf Terje Klungland (A) har kunngjort at Regjeringspartiene og arbeiderpartiet i dag har blitt enige om et forlik om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.
Norske Lakseelver har sendt ut en pressemlding der man stiller seg positive til at Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er kommet frem til et forlik om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Dette er et grunnleggende forvaltningstiltak som er nødvendig for å sikre leveområdene og vandringsområdene til de viktigste laksestammene i Norge.

Ingen jubel
Men det er ingen jubel blant elveeierne. I pressemeldingen fra Norske Lakseelver uttrykker styreleder Aage Wold sin skuffelse over at det arealmessige omfanget av de nasjonale laksefjordene er redusert. I flere av de nasjonale laksefjordene stopper sonegrensen midt i fjorden. Dette gjør at de nasjonale laksefjordene blir mindre effektive i forhold til å redusere smittepresset av lakselus og mengden rømt oppdrettslaks som vandrer opp i lakseelvene.

Grensene trukket innover i fjordene
Norske Lakseelvers krav til Stortinget har vært at det etableres en oppdrettsfri sone øst for Kinnarodden i Finnmark (i tråd med Villaksutvalgets forslag) og utvidelse av sonegrensene i 5 av de foreslåtte nasjonale laksefjordene. Norske Lakseelver er derfor skuffet over at sonegrensene i 6 av de 21 nasjonale laksefjordene trekkes lenger innover i fjorden enn Regjerningens opprinnelige forslag. I forhold til de midlertidige sikringssonene som ble opprettet i 1989 innebærer forliket en utvidelse i 5 fjorder og en innskrenkning i 4 fjorder. Målt i areal innebærer derfor det nye regimet med nasjonale laksefjorder ikke noe løft for villaksen i forhold til det gjeldene regimet med midlertidige sikringssoner som ble etablert i 1989.

Oppdrettsanlegg må flytte. Merking av oppdrettsfisk
Norske Lakseelver er imidlertid positiv til at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet vil pålegge eksisterende oppdrettsanlegg å flytte ut av de viktigste laksefjordene innen 8 år og pålegge oppdrettsnæringen merking av oppdrettsfisk.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS