sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-12
Bare to oppdrettsfrie fjorder!
Flertallet på Stortinget vi ha totalforbud mot oppdrett av laks i Altafjorden og Trondheimsfjorden.
Dette er klart etter at de tre regjeringspartiene Høyre, Kr.F. og Venstre onsdag kom frem til et forlik med Ap. i den langvarige striden om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

Oppdrettsanlegg må fjernes fra Trondheimsfjorden og Altafjorden - om åtte år!
Noen av landets rikeste lakseelver løper ut i Trondheimsfjorden og Altafjorden. Regjeringspartiene og Ap går derfor inn for å flytte eksisterende oppdrettsanlegg i de to fjordene. Det gjelder to anlegg i Trondheimsfjorden og ett i Altafjorden. Disse anleggene får en frist på åtte år til å flytte virksomheten. Eierne vil få kompensasjon.

Oppdrettsnæringen fikk flyttet de oppdrettsfrie sonene langt inn i fjordene!
Forslaget om totalforbud i de to fjorden, er mer vidtgående enn regjeringen Bondevik la opp til. Men for andre fjorder innebærer forliket større gjennomslag for næringsinteressene enn regjeringen la opp til i sitt forslag om laksefjorder og laksevassdrag. Grensene for oppdrettsfrie soner flyttes her nærmere vassdragene enn regjeringen foreslo. Det gjelder Sognefjorden, Nordfjord, Sunndalsfjorden, Halsafjorden, og Kvænangen.

(NTB)<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS