sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-13
Politisk svik mot villaksen!
Regjeringen og Arbeiderpartiet har lagt seg flate for oppdrettsnæringen, mener Fiskeguiden. Enda en gang er det fastslått at det er Fiskeriministeren og ikke Miljøministeren som i realiteten forvalter villaksen, slik Fiskeguiden tidligere har hevdet ved flere anledninger.
Med dette forliket har de ansvarlige myndigheter slått en ny spiker i kista til villaksen.

Hele hensikten med nasjonale laksefjorder og de oppdrettsfrie sonene var jo for å sikre laksesmoltens frie vandring ut til beiteplassene i havet.
Ved å verne bare halve fjorden og vandringsruten til smolten, vil laksungene på vei ut fremdeles møte dødsveggen av lakselus. Det blir fortsatt lov å bygge oppdrettsanlegg inne i de fjorder som våre fremste fagfolk fastholder må være oppdrettsfrie, som et minstekrav for å redde villaksen.

Ingen ante konsekvensene for villaksen!
Fiskeguidens redaktør har som journalist fulgt den norske oppdrettsnæringen fra sin spede begynnelse og ga endog ut den første håndboken for de mange dyktige foregangsmenn for den blomstrende næringen. Han var blant dem som rosemalte de veldige mulighetene som lå i oppdrett. På samme måte som Trygve Gjedrem og Anders Skjervold, ville han gjerne være med å skape en ny vekstnæring av denne fantastiske villfisken.
Men ingen av oss - og heller ingen andre - tenkte den gang et øyeblikk på at vi dermed skulle være med på å ta livet av den vill-laksen vi forgudet. Ingen av oss ante konsekvensene. Det ble ikke dengang sagt eller skrevet et ord om rømlinger og lakselus og sykdomsspredning.Vi var alle bare opptatt av å holde oppdrettslaksen frisk og fri for sykdommer.
Det var en durabel flause og et svik mot villaksen.

Kortsynte og maktsyke politikere!
Men det er bare halve historien. Når vi etterhvert har sett de alvorlige konsekvensene, hva gjør vi så? Jo, vi svikter villaksen enda en gang. De kortsynte pengegriske oppdretterne og populistiske politikerne, med den maktarrogante fiskerimisteren i spissen, er mer opptatt av å fylle pengebingen fortest mulig på bekostning av villaksen, som var opphavet til denne gullnæringen. Det minste man kunne gjøre, var å vise så pass mye respekt for stamfisken at de sikret villaks- stammenes fremtidige livsvilkår.

Oppdrettslaks rømmer som aldri før!
Men etter hvert som vi oppdaget hvilke alvorlige konsekvenser anleggene fikk for villfisken, fikk vi rustet opp kontrollsystemet. Ikke bare ble man opptatt av at fisken ikke måtte gå for tett i merdene. De måtte også bli rømingssikre, noe som også oppdretterne var svært opptatt av.

Men aldri har anleggene vært sikrere. Aldri har det rømt så mye fisk som siste året! Dette er helt rått! Og årsaken? Ja, det meste er menneskelig svikt. Folk som gir blaffen i de strenge reglene. Og de dekker seg godt. Ingen kan bevise at rømt fisk kommer fra sitt anlegg.

Nå skal imidlertid oppdrettsfisken merkes. Det er greit, men vil det hjelpe stort, når synderne ikke får noen straff. Fiskeridirektoratet og politiet har avslørt mange rømningssaker, men når alt kommer til alt, ender det bare opp med advarsler og påbud om bedre sikringsrutiner for de berørte anlegg.

Villaksen 10 ganger mer verd enn oppdrettslaksen!
Men vi som gleder oss over å fiske villaks og alle som elsker å spise den, setter i hvert fall pris på denne fantastiske fisken. Og trøsten vår må være at villaksen er langt mer verdt - også i kroner og øre - enn den innesperra, finneslitte og medisinbehandlede bastarden av en atlanterhavslaks.

I butikken er villaksen dobbelt så dyr som bastarden, vill fjellørret er dobbelt så dyr som regnbueørreten.

For sportsfiskeren er en vill og fri atlanterhavslaks i sitt naturskjønne miljø verdt minst 10 ganger mer enn kjøttprisen av en oppdrettslaks. Det bør elveeiere og de lokale samfunn ned sine lakseelver ha i tankene i årene fremover.

eivind.fossheim@fiskeguiden.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er skuffet
Forliket mellom Høyre, Krf og Ap om opprettelse av nasjonale laksefjorder og vassdrag, er ingen seier for villaksen, er kommentaren fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Forbundet uttrykker skuffelse over at mange av de nasjonale laksefjordene er blitt betydelig mindre enn foreslått, og i tillegg er det ikke krav om utflytting av de anlegg som ligger innenfor laksefjordene.

NJFF er svært skuffet over at villaksen tapte kampen mot næringsinteressene. Da Rieber-Mohn la fram villaksutvalgets innstilling til tiltak, presiserte han at dette var en minimumsløsning. Etter forliket mellom Ap, Høyre og Krf er det bare rester igjen av det helhetlige forslaget om opprettelse av nasjonale laksefjorder og vassdrag. Som det heter i pressemeldingen send ut etter forliket: ”Med dette har man langt på vei etterkommet ønsker fra kommuner og berørte næringer”. Villaksinteressene er overkjørt av ensidig næringsfokuserte kystkommuner.

Arealet som skal vernes gjennom status som nasjonale laksefjorder er nå så innskrenket at en i enkelte av fjordene kan spørre seg om effekten av vernet. Hensikten var å sikre laksesmolten fri passasje fra elv til hav, men slik det ser ut til å bli vil denne passasjen bli truet av oppdrettsanlegg i ytre fjordområder. Som eksempel kan nevnes Halsafjorden, der grensene er flyttet så langt inn i fjorden at det kun er et mindre område innerst i fjorden som har status som nasjonal laksefjord. Rett utenfor vil det ligge en rekke oppdrettsanlegg, noe som vil utgjøre en trussel mot den unike Surnalaksen. I Villaksutvalgets forslag var det en forutsetning at de nasjonale laksefjordene skulle være frie for oppdrett av laksefisk. Forliket innebærer at det kun er Trondheimsfjorden og mindre deler av Altafjorden som blir fri for anlegg. Eksisterende anlegg i de andre fjordene kan fortsatt bli liggende. Dette er ikke godt nok!

Et positivt element i forliket er kravet om merking av oppdrettsfisken for å spore rømming. Alt i alt er forliket allikevel å anse som et tap for villaksen. Å påstå det motsatte må være basert på et næringspolitisk utgangspunkt, og ikke et faglig grunnlag med ønske om å ivareta villaksen, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS