sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-02-18
Noen elver åpnes- andre stenges i Hordaland
Fylkesfiskeforvalteren Atle Kambestad har sendt ut de nye 5 års-reglene for laks- og sjøørretelvene i Hordaland. Han mener de nødvendige innskrenkninger vil medvirke til å verne om villaksen og i større grad å hindre at rømlinger blander seg med villaksen på gyteplassene i elva.
Fisket etter villaks stenges i Rosendalselvene, og det blir stopp i alt fiske i Haugsdalselva. Det blir åpning av fiske i Romarheimselva, Fjonelva, åpning av sjøørretfiske i Æneselva og åpning av fiske etter villaks i Frøysetelva. Det blir tidligere fiskestart i Fjæraelva, Steinsdalselva, Uskedalselva, Loneelva og deler av Vosso.
Dette er budskapet fra fiskeforvalter Atle Kambestad hos Fylkesmannen i Hordaland.

Lakserømlinger overtar villaksens gyteplasser!
Det ble ifjor fremlagt alarmerende forskingsresultater som viser hvor alvorlig det er for den naturlige produksjon av villaks når oppdrettslaksen får gyte fritt i elvene i det omfanget vi har i Hordaland for tiden. Det gjør det særdeles viktig å rette fisketrykket mest mulig på oppdrettslaksen, samtidig som det blir nok gytefisk av villaks tilbake, skriver Atle Kambestad i sin pressemelding. I tillegg til de innskrenkinger i fisket som fylkesfiskeforvalteren nå foretar, har elveeierne i noen elver innført ytterligere innskrenkninger i fisketid, redskapsbruk og kvoter.

Fiskeguidens kommentar:
Når vi går inn og ser på de nye reglene, med sine mange detaljer, virker de unødvendige byråkratiske og lite realistiske. Sportsfiskerne blir i regelverket dirigert hit og dit hvor det passer forvalterne at vi fisker. Spesielle regler forteller oss om plasser vi ikke kan fiske på, men som er umulig å finne ut av hvis du ikke er kjent i elva.

Må kunne gjøres enklere
Det er greit å frede noen av de store hølene der det lett samler seg mye fisk. Men går vi inn i de mer detaljerte regler, kan det av og til virke som om ferske jurister er satt på disse sakene for å ha noe å øve seg på.
Som sportsfisker og tidligere forvalter av laks- og sjøørretelver vil jeg foreslå at man prøver å forenkle det hele med en fast fisketid, angitt redskapsbruk og en døgnkvote på villaks og sjøørret.

Er det galt å overlate elveeierlagene mer av forvaltningen av laks- og sjøørreten?
Mange er lettet over at elveeierlagene nå skal få mer å si i forvaltningen av våre laks- og sjøørretelver ut fra et regelverk som går over 5 år. Ikke minst trodde jeg dette ville bety mer stabile utleieforhold.
Men som vi vet, er det ofte stor uenighet i elveeierlagene hva som vil være til beste for laksen. Og sportsfiskere er heller ikke enige om mye. De fleste elveeiere og sportsfiskere jeg kjenner, er alle verdensmestere på spørsmål om alt som rører seg der ute i strømhvirvlene. Jovisst er det flott med regler som skal vare i fem år uten å bli tuklet med hele tiden, tenkte jeg, da jeg hørte forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning.

Nå må vel Jølstra bli åpnet for laksefiske! For to år siden ba nemlig elveeierne fylkesfiskeforvalteren om å åpne lakselva igjen eller lang tids fredning. Men han sa da nei. Bestanden var ikke god nok.

Han fikk fatt i biologer til å vurdere situasjonen, og på dette grunnlag foreslo han åpning fra i år. Men hva skjedde?
Jo, da sa elveierne nei. Nå var ikke bestanden lenger stor nok, mente de. Men her mener jeg elveeierne tar feil. Man behøver ikke disse femårsreglene hvis man hvert år skal diskutere om laksen skal fredes eller ikke. Poenget må være at fisket i utgangspunktet skal være åpent, og at elveeierne regulerer fangsttrykket med fisketid, redskapstype og døgnkvote. Det er etter min mening tøv å frede laksen og tillate sjøørretfiske til en tid på døgnet da du i 9 av 10 tilfeller får laks på kroken.

Nei, vekk med alle infløkte regler som få respekterer, og reguler fisketrykket med fisketid, redskapstype og en døgnkvote på basis av bestanden i elva til enhver tid.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS