sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-03-19
Tilskudd til lokale fisketiltak
Fylkesmannen i Oppland har fått en ramme på kr. 120 000,- til fordeling til tilskudd til lokale fisketiltak til fremme av allmennhetens fiske.
Tilskuddsrammen er den samme som foregående år, men vesentlig mindre enn de tilskuddsrammer som var til fordeling i Oppland før fiskeravgiften for innlandsfiske ble avviklet.
Lokale foreninger og lag, som ønsker å få tildelt slike midler til fiskestelltiltak som kommer folk flet til gode, får søknadskjema hos kommunen, og skal i utfylt stand også leveres der innen 1.mai. Kommunenes frist for å videresende søknadene til fylkesmannen er 15. mai.
Til tross for at det tidligere ikke er informert om muligheten for å søke slik støtte, har det kommet inn noen søknader tidligere i år. Disse vil bli behandlet sammen med de søknader som nå kommer inn, heter det i en melding fra fylkesmannen i Oppland.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS