sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-08-14
Villaksen i Vestre Jakobselv genetisk påvirket av rømlinger
Villaksen i Vestre Jakobselv genetisk påvirket av rømlinger
Det bør være like fisketider for alle norske fiskere, mener Stein Are Wara fra Vadsø.
Våre regler om å stenge fiskere bosatt utenfor Finnmark ute fra laksefisket fra klokka 15 til 21 har støtte hos de fleste av våre medlemmer, sier Kai Larsen, leder av fellesstyret for Vestre Jakobselv til Fiskeguiden.no. Han benekter at dette er en grov diskriminering av norske fiskere utenfor fylket og innrømmer at bestemmelsen er innført for at lokale fiskere skal ha elva for seg selv i de seks ettermiddagstimene. Stein Are Wara fra Vadsø (bildet) kaller reglene for tullete. Fisketidene bør være like for alle norske fiskere, mener han. I fjor opplevde elva et eventyrlig fiske med en årsfangst på 9,2 tonn. Nedturen kommer nå. Kai Larsen håper på å komme opp i 5 tonn når sesongen avsluttes 31.august.
Forøvrig er det nå fastslått at laksen her er geneisk forurenset av rømt oppdrettslaks.
Tekst og foto: Eivind Fossheim.

Bedre merking og kart


Vestre Jakobselv er en drøm for fluefiskere

Etter å ha saumfart den populære elvestrekningen nedenfor Espensenkulpen, må vi fastslå at fisket i Vestre Jakobselv er en fantastisk naturopplevelse. Vi kom lett frem til fiskeplassene her, men må innrømme at det er ganske håpløst for en førsteisgutt å finne de mange kulpene lenger oppover i vassdraget. Her må utarbeides et bedre kart og det må merkes mye bedre, mener Fiskeguiden.
Men gøy var det - de to dagene vi vaska flua over Vestre Jakobselv. Det hoppet laks over alt. For hvert vellykket kast var blikket spikret mot strømkanten. Høyrehanda lå klar på snella. Vi var helspente, klare til å reise stanga når laksen tok. Men som for de fleste av oss, ble det ingen fangst. Bare et par kraftige napp.

Elva og laksen trenger hvile

Kanskje burde vi ha fisket lenger oppe i elva, dit mesteparten av laksen var havnet så sent på sesongen. Mye av fisken som sprang i været i de nederste kulpene hadde nok stått på elva en tid. Mye av sølvglansen var borte. De var blitt mørkere. Mange av dem virket forvirret, som om de var helstressa over svermen av fluer som feide over hølen fra begge sider natt og dag. Kanskje kulpene burde få hvile noen timer, slik de tilreisende fiskerne bosatt utenfor Finnmark, svensker og finner må gjøre i de seks timene av døgnet de er utestengt fra elva...

Genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks

Havforskningsinstituttet har undersøkt laks fra 21 norske elver. Vestre Jakobselv er en av 6 elver hvor man for første gang har vitenskapelig bevis for genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks.
I over 20 år har det blitt samlet inn skjellprøver fra laks fanget i Vestre Jakobselv, og nesten hvert år har det blitt funnet en høy andel av oppdrettslaks i gytebestanden. Forskere har advart om at dette over tid vil kunne gi genetiske forandringer i bestanden. Inntil nylig har dette vært teori basert på forsøk under kontrollerte betingelser, men nå er det for første gang vitenskapelig bevist at ville laksebestander langs hele norskekysten er genetisk påvirket, melder Havforskningsinstituttet.
Les mere om Vestre Jakobselv på vår spesialside om elva.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS