sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-08-22
Sabotasje på storlaks i dammen ved Åelva?
Sabotasje på storlaks i dammen ved  Åelva?
Her er bildet som avslører 7 døde storlaks fra 8 til 15 kilo i oppbevaringsdammen ved Åelva. Den døde laksen ble fjernet etter at Fiskeguiden gjorde leieren av elva oppmerksom på saken.
Fiskeguiden.no mener Fylkesmannen bør gripe inn og forlange en forsvarlig forvaltning av laksen i Gjengedalsvassdraget. Her er bilde av 7 storlaks på opptil 15 kilo som er funnet død i en oppbevariomngsdam ved Åelva. Leieren av Åelva sier til Fiskeguiden.no at han ikke bort fra at det kan skyldes sabotasje. Lederen av grunneierlaget i Ommdalselva er irritert over at vi tar tak i forvaltningen av vassdraget.

Avslørende bilder

I Åelva fisker vi bare med flue og setter ut igjen all fisken, sier Pål Klouman som leier denne strekningen av Gjengedalsvassdraget. Han var ukjent med bildene av de 7 laksene fra 8 til 15 kilo som ble funnet døde i den innestengte dammen i en sidebekk til Åelva, og som Fiskeguiden.no har fått tilsendt.

- Brudd på fiskereglene

Etter å ha snakket med oppsynsmannen i Åelva forteller Klouman at fisken ble satt ut i dammen og påtenkt som stamfisk, samtidig som man dermed forsikrer seg om at den ikke vandre videre og opp i Ommedalselva der man tar livet av alt som landes og stadig bryter fiskereglene.

Ser ikke bort fra at det kan skyldes sabotasje

Oppsamlingen storlaks i dammen før fredningen inntrer, har foregått i 15 år uten at fisk er strøket med, hevder Klouman, og for ham er det en gåte at så mange laks er døde, uten at det finnes tegn til ytre skader. Han ser ikke bort fra det kan skyldes utslipp av giftige stoffer eller sabotasje uten at han vil spekulere nærmere om dette. Etter dette uhellet, er nå all den døde laksen tatt opp og den levende sluppet tilbake i Åelva, har Klouman fått oppgitt av sin oppsynsmann.

-Det får du finne ut sjøl

Det har ikke vært mulig å¨få kontakt med grunneierne i Åelva, og lederen av grunneierlaget i Ommedalselva visste heller ikke noe om denne fisken og var absolutt ikke interessert om hva som foregikk lenger nede i samme vassdraget. Om han kunne gi oss et navn på elveiere i Åelva? - Det får du finne ut sjøl, var svaret, og var irritert over at jeg kontaktet ham.

Storlaks dør i dammen hvert år

Den erfarne fiskeren Jarle Johannessen, som har kjøpt seg hus i Hyen og har fisket i vassdraget i årevis, er sjokkert over Kloumans manglende viten om hva som foregår med laksen i oppsamlingsdammen ved Åelva. -- Her dør laks hvert år, sier han til Fiskeguiden.no, og er ikke tvil om hva årsaken er. Storlaksen i dammen dør rett og slett av mangel på oksygen når vannføringen er liten. Han hevder at de som er ansvarlige for fisken i dammen ikke gjør jobben sin

Fylkesmannen bør gripe inn

Etter å ha snakket med andre lokalkjente og utenlandske fiskere som kjenner forholdene i Gjengedalsvassdraget, kan det tyde på at samarbeidet blant grunneierne om forvaltningen av Gjengedalsvassdraget er direkte uansvarlig og at motsetningsforholdet mellom interessene i Åelva og Ommedalselva er så alvorlige at Fylkesmannen bør gripe inn og få ryddet opp i forholdet, mener Fiskeguiden no.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS