sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-03-28
Påfører rotenon ingen seinskader på elve-miljøet?
Rotenonbehandlingen av Steinkjervassdraget høsten 2002 vil sannsynligvis ikke vil føre til sein-skader på miljøet i vassdraget. Det er konklusjonen av en risikovurdering som er utført av Aquateam (Norsk vannteknologisk senter as).
Uten å komme nærmere inn på de prøver fra Steinkjervassdraget som Aqateam har analysert, finner Fiskeguiden det mistenkelig at man ved bruk av et så kontroversielt stoff som rotenon, i løpet av så kort tid, og med et så begrenset materiale til disposisjon, kan trekke en slik konklusjon.
Riktig nok har man gardert seg ved å bruke uttrykket SANNSYNLIGVIS, men etter Fiskeguidens mening bør man kunne forvente en større undersøkelse av miljøet i vassdraget, før man frifinner langtidsvirkningene på denne måten.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS