sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-09-26
Sportsfiskere kan få mye og stor laks i årene fremover!
Sportsfiskere kan få mye og stor laks i årene fremover!
Havforsker Jens Christian Holst
Når laksefisket i sommer har vært utrolig bra og elvene er "fulle" av gytefisk akkurat nå, kan dette skyldes at mye av den overstående terten har slått følge med de andre toåringene og eldre laks på gytevandringen til elvene.
Vi har noen spennende år foran oss, alle med interesse for laks, både fiskerne, forskerne og forvaltningen. - Sportsfiskere kan oppleve mye og stor laks i elvene også de neste årene, sier havforsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstituttet i Bergen i dagens intervju med Fiskeguiden.no.

Dramatiske tilstander i havet

Det er dramatiske tilstander ute i havet. Her er lite mat. Laksesmolten som kommer ut fra elvene sliter med å finne nok plankton og andre småkryp i sitt første leveår. Færre vender tilbake etter ett år i sjøen, og den som kommer tilbake som ettåring er generelt liten og slank. En del av den veier nå knapt halvkiloen.

Tvinger smålaksen til å stå over i havet et ekstra år

Matmangel med svak vekst tvinger mye av terten som vanlivis ville vandret opp i elvene til å stå et ekstra år i sjøen, mener seniorforsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstituttet i en samtale med Fiskeguiden.no.

Elvene fulle av gytefisk

Når laksefisket i sommer har vært utrolig bra og elvene er "fulle" av gytefisk akkurat nå, kan dette ifølge havforskerens hypotese skyldes at mye av den overstående terten har slått følge med de andre toåringene og eldre laks på gytevandringen til elvene. I tillegg er dødeligheten både i den små og store laksens beiteområder gått ned som følge av storskala endringer i predatorbestandene.

Fråtser i svak og halvdød sild - Når den ikke lenger er liten og slank, men stor og feit og fin, kan dette skyldes at den har fråtset i svak og halvdød sild, som etter mitt syn også sliter med matmangel ute i Norskehavet nå. Det er først i sitt andre havår at laksen er stor nok til å spise denne silden. Ved å måle fettsyresammensetningen i denne laksen og sammenligne den med døende sildens fettsyresammensetning håper vi å kunne få svar på om den fete laksen har levd på slik sild. På denne måten kan vi kanskje få testet denne delen av hypotesen, sier Holst.

Fisk, fugler og andre dyr sliter med matmangel

Også andre dyr i næringskjeden sliter med matmangel. Mye av sjøfuglen på Norskekysten som beiter i Norskehavet, har det tøft, i klappmyss bestanden i Vestisen ser vi rekrutteringskollaps og vi observerer at hvalbestandene vandrer til nye beiteplasser i Barentshavet og rundt Svalbard sier Holst.
- De som har vandringsevne drar til andre steder for å beite. Om de som blir igjen ikke sulter ihjel, vokser de i alle fall lite i forhold til det jeg vil kalle normalt. I tillegg får de en lavere reproduksjon.

Mye og stor laks i vente!

Er hypotesene riktige, vil sportsfiskere oppleve mye og stor laks i elvene også de neste årene, sier Holst. På et tidspunkt vil vi igjen se nedgang i beite-presset og veksten i planktonbestandene, og når terten igjen blir normal størrelse, vil det fortelle oss at planktonmengdene igjen er 'normale'.

Halvkilos laks smaker som papp

På denne måten blir laksen en viktig indikator for oss i fremtiden, både for lakseforskningen og for havforskerne generelt. Ikke bare jobber laksen gratis, den kommer til og med tilbake og forteller historien på middagsbordet. Halvkilos tert som smaker papp, har ikke hatt lite å spise, mens to og en halv kilos tert som smelter på tungen, har hatt mat i massevis.
- Dette er forskjellen på 2008 og 1973, de to motsatte endene på skalaen på Norskehavets produktivitet, eller planktonmengden i havområdet. Enklere kan det egentlig ikke illustreres, slik jeg ser det. Vi har noen spennende år foran oss, alle med interesse for laks, både fiskerne, forskerne og forvaltningen avslutter Holst.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS