sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-09-27
Breimselva-utbygging blir trolig forelagt Miljødep.
Breimselva-utbygging blir trolig forelagt Miljødep.
Også Fylkesmannen er kritisk til konsekvensutredningen for kraftutbygging i Breimselva. Foto: Eivind Fossheim.
Med Fiskeguidens beskrivelse av konsekvensutredningen til Breim Kraft for utbygging av Breimselva, er det sannsynlig at den vil bli forelagt Miljøverndepartementet, sier førstekonsulent Øystein Skurdal, og påpeker at de legger stor vekt på fylkesmennenes uttalelser i slike saker.
Førstekonsulenty Øystein Skurdal takker for Fiskeguidens henvendelse om å senærmere på konsekvensutredningen i konsesjonssøknaden for Breimselva.
Norges vassdrags- og energidirektorat forestår den forberedende saksbehandlingen av denne søknaden, før den forelegges Olje- og energidepartementet for en endelig avgjørelse. Miljøverndepartementet forelegges rutinemessig konsesjonssaker som er til behandling i Olje- og energidepartementet dersom det omsøkte prosjektet berører naturmangfold, landskapsmiljø eller uberørte naturområder.
-Slik du har beskrevet konsesjonssøknaden for Breimselva er det sannsynlig at denne vil bli forelagt oss, og av hensyn til den forestående saksbehandlingen har jeg ikke anledning til å komme med konkrete kommentarer. Jeg vil likevel påpeke at vi generelt legger stor vekt på fylkesmennenes uttalelser i disse sakene, sier Skurdal
- For å kunne løse noen av utfordringene som kraftutbygging medfører er vi avhengig av at konsesjonssakene blir så godt opplyst som mulig. For å få til dette er miljøvernmyndighetene avhengig av gode innspill fra årvåkne samfunnsaktører, avslutter Skurdal som svar på Fiskeguiden henvendelse.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS