sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-10-28
Nye møter berammet om gyro-krigen i Driva
Bør vi samarbeide med lakseparasitten fremfor å ta livet av den, spurte Fiskeguiden i sin nyhetsmelding 5.oktober. Tvilen sprer seg om de dramatiske planene for Driva. Les miljøvernminister Erik Solheims svar til Oskar J. Grimstad (FrP) på hans spørsmål om det ikke finnes andre alternativer til den omfattende og kostbare behandlingen i Driva. Foto: Eivind Fossheim.
-Kva vurderer miljøvernministeren som forsvarlige alternativ til den svært omfattande og kostbare behandlinga planlagt for vassdraget Driva i Møre og Romsdal? spør Grimstad, og begrunner sitt spørsmål til Miljøvernministeren slik:
Det er en uttalt målsetting å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Norske vassdrag der dette blir sett på som mogleg. Arbeidet med å bekjempe denne parasitten er svært krevjande og det er ulik erfaring med dei tiltak som er satt inn for å bekjempe den.
Spesielt er det utfordrande å bekjempe den i vassdrag der det er mange sideelvar og vasstilsig frå steinurer og underjordiske bekkar. Det er derfor avgjerande for eit godt resultat at lokale grunneigarar som kjenner vassdraget godt, blir brukt som dei ressursane dei er. I den infiserte elva Driva i Møre og Romsdal er det planlagt rotenonbehandling pluss bygging av ei fiskesperre.
Prosessen i denne saka synest å ha blitt slik at lokale grunneigarar og lokaldemokratiet ikkje lenger har tillit til at den planlagde behandlinga vil lykkast. Der blir det peika på at naturen har gått sin gang og der er klare teikn på resistent fisk slik dei vurderer det, spør Grimstad.

Metodikken ikke avgjort

-Miljøvernmyndighetene arbeider for tiden med å detaljplanlegge hvordan lakseparasitten Gyrodactylus salaris best kan bekjempes i Drivavassdraget. Planleggingsarbeidet vil strekke seg godt ut i 2012, og det er derfor for tidlig å konkludere med hensyn til hvilken konkret metodikk som skal legges til grunn., svarer Miljøvernministeren.
Kommunene Sunndal og Oppdal, Driva elveeigarlag og andre berørte interesser er trukket nært inn i planleggingsarbeidet, og som del av dette skal min statssekretær ha et møte med kommunene og elveeigarlaget i dag, 28. oktober. Statssekretæren vil også ha et møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Jeg vil for øvrig presisere at målsettingen om å utrydde Gyrodactylus salaris fra alle vassdrag der dette anses som mulig fortsatt ligger fast.
Grimstad har også lovet Driva elveeierlag at han kommer til å fremme en sak om behandlingen av elva for energi- og miljøkomiteen, og sørge for en bred behandling av saka der, før saka, med et forslag til vedtak, så legges fram for behandling i Stortinget, svarer miljøvernminister Erik Solheim.

Bør vi samarbeide med lakseparasitten fremfor å ta livet av den? spør Fiskeguiden

Den kjemiske krigen mot gyroen i Lærdalselva synes å være vellykket så langt. Det samme mener forskerne om den første rotenonbehandlingen av Vefsna. Men hva så med Driva? Vil man med planene her makte å rengjøre elva, eller bør jobben utsettes til man får se om man lykkes i Lærdalselva, som kan friskmeldes tidligst i 2017? Elveeiere og fiskere er frustrerte. Og Fiskeguiden.no stiller atter spørsmålet: Bør vi ikke parallelt med den kjemiske krigføringen utvikle en villaks som kan leve sammen med parasitten? Forsøk i Drammenselva tyder på at dette kan være mulig. Årets fangst på godt over 16 tonn i denne gyroinfiserte elva er et klart signal om at det finnes andre og mer miljøvennlige metoder å forvalte villaksen på enn å slåss mot lakseparasitten med kjemiske midler som dreper alt liv i elvene våre, mener Fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS