sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-03-31
Gyroelver må rotenonbehandles før laksen kommer!
Dersom man får rotenonebehandle Halsanelva og Hestdalselva i Nordland før laksen kommer på elva i mai-juni, vil det være sjanse for å bli kvitt lakseparasitten før den har fått skikkelig feste i vassdraget.
Hestdalselva ble åpnet for fiske i fjor sommer. Gleden varte ikke lenge. Allerede 29.oktober kunne Veterinærinstituttet bekrefte at det var funnet gyro på laksunger både i Hestdalselva og Halsaelva, som begge munner ut side om side i Halsfjorden i Vefs. Miljøvernleder Gunn Frilund i Vefs kommune, som ble presentert for nyheten av Fiskeguiden, var skuffet. Hestdalselva var jo nettopp åpnet etter at man hadde fått organisert fisket her, med kortsalg og oppsyn og det hele.

Overført med fiskeredskap?
Vefsn kommune har levd med gyroen siden Statkraft i 1978 satte ut infisert yngel i Vefsna, og den nærmeste gyrosmitta elva til de to elvene som det 29. oktober 2002 ble funnet parasitt i, er Hundåla, som ligger flere kilometer unna. Siden Hestdalselva ble åpnet for organisert sportsfiske først sommeren 2002, fryktet hun at smitte kan være overført med udesinfisert fiskeredskap.

Hastesak!
Dermed blir det intet fisket i disse to elvene i 2003.Fiskeforvalter Lars Sæter uttalte til Fiskeguiden at man regnet med å rotenonbehandle de to elvene så fort som mulig, og da før laksen kommer inn for å gyte sommeren 2003.
Statens dyrehelsetilsyn har gitt tillatelse og fiskeforvalter Lars Sæter tar sikte på en vårbehandling og en høstbehandling for å få bukt med gyroen. Det haster med å få behandlet elvene. Tillatelsen fra dyrehelsetilsynet gjelder bare ut 2003.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS