sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-11-09
Begrensninger i laksefisket Tana allerede i 2012
Begrensninger i laksefisket Tana allerede i 2012
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og den finske jord- og skogbruksministeren Jari Koskinen.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og den finske jord- og skogbruksministeren Jari Koskinen ble i går enige om å starte nye forhandlinger om forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget. Tiltak som skal sikre et bærekraftig laksefiske og gjenoppbygging av svake laksebestander vil være særlig viktige. Dette vil ta noe tid, og Norge og Finland vil derfor vurdere å innføre noen midlertidige begrensninger i fisket allerede i 2012. Foto: Gard Nybro Nielsen, MD

Nye forhandlinger om laksefisket i Tanavassdraget

Situasjonen for mange av laksebestandene i Tanavassdraget er bekymringsfull, først og fremst fordi det samlede fiskepresset er for stort. Det er derfor nødvendig å innføre nye begrensninger i fisket i en del år fremover. De kommende forhandlingene skal også legge til rette for at fisket raskt kan tilpasses endringer i bestandssituasjonen og gi laksen best mulig beskyttelse mot andre påvirkninger enn fiske. Rettighetshaverne til fisket og sametingene i Norge og Finland vil bli trukket nært inn i forhandlingene, som vil starte på nyåret.
– Nye begrensninger i laksefisket vil bli krevende på kort sikt Tanavassdraget kan imidlertid produsere mye mer laks enn tilfellet er i dag, og mer laks i vassdraget vil over tid være svært viktig for verdiskaping og kulturutøvelse i Tanadalen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks

Den årlige laksefangsten i Tanavassdraget er den høyeste i noe enkeltstående vassdrag i hele utbredelsesområdet til atlantisk laks. I enkelte år har Tana stått for over 20 % av all elvefangst i Europa og 50 % av all elvefangst i Norge.
Fisket i Tana har siden 1873 vært regulert gjennom en avtale mellom Norge og Finland. Dagens overenskomst er fra 1990, og det er denne som nå skal reforhandles.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS