sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter




Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-04-01
Giften i ørreten kan stamme fra tekstilindustrien.
. De brommerte flammehemmerne som er funnet i stor mjøsørret, kan stamme fra tekstilindustrien, skriver Teknisk Ukeblad
Da forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) målte 380 milligram bromerte flammehemmere pr. gram fiskefett i eldre mjøsørreter, trodde de først ikke på resultatene.

Dette var fem ganger de verdiene som er målt i Lake Michigan. Verdiene i lever fra lake i Mjøsa er målt til over 1000 mg/g. Til sammenlikning er det 4 mg/g i Femund-ørreten.

Prosjektleder Martin Schlabach, NILU, sier til Teknisk Ukeblad at målingene foreløpig ikke kan fortelle hvor utslippene stammer fra. Men tekstilbransjen kan benytte de stoffene som er funnet, og de kan også finnes i madrasskum. Ellers benyttes slike flammehemmere i elektriske og elektroniske produkter, byggematerialer, maling plast og fugemidler.

NIVA, NILU og Forsvarets forskningsinstitutt analyserte polybromerte DifenylEtere (PBDE) i ørretene og fant høye konsentrasjoner av penta-BDE, mens okta- og deka-BDE var bare svakt representert.

Forbudte flammehemmere er ikke funnet i Norge de siste årene. I forbindelse med EUs vanndirektiv står penta-BDE på planlagt forbudsliste.
Statens forurensningstilsyn har allerede på kjøreplanen for 2003 å følge opp aktuelle bransjers bruk av disse flammehemmerne. - Nå må utslippskilden først finnes. Men det er like viktig å finne ut hvilken virkning denne giften har på mennesker. Datagrunnlaget er tynt på dette området, men vi vet at det har en del av de samme egenskapene som PCB, sier Schlabach.
Disse stoffene er meget giftige for vannlevende organismer. Siden de er tungt nedbrytbare, oppkonsentreres de i næringskjeden. Laboratorieforsøk i forbindelse med et pågående doktorgradsarbeid på NILU viser dessuten at stoffene virker på nervecellene omtrent som PCB, heter det i artikkelen i Teknisk Ukeblad.



<< Tilbake Skriv ut Up





| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS