sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-12-08
Fremdeles uvisst om Vosso blir åpnet for fiske i 2012
Fremdeles uvisst om Vosso blir åpnet for fiske i 2012
En tredjegangsgyter av vosso-laks fra gode, gamle dager. Foto: Eivind Fossheim
Det ventes store mengder laks inn i Vosso til sommeren, men det er foreløpigusikkert om vassdraget åpnes for fiske.
DN foreslår primært at Vossovassdraget åpnes for fiske etter laks fra 15. juli til 31, mot at laks som ikke er finneklippet gjenutsettes, men kommer også med et alternativ om at vassdraget fortsatt blir stengt, med unntak av sjøørretfiske i sideelva Teigdalselva fra 15.juli til 15.september.
Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene, med unntak av følgende endringer:
 Omvikdalselva: Sesong 15. juli – 15. september.
 Etneelva: Sesong 15. juni – 15. august. det gjennomføres midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Sima: Sesong 1. juli – 15. september.
 Oselva: Sesong 15. juli – 15. september; midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Vossovassdraget: Det åpnes for fiske etter laks 15. juli – 31. august. Ikke fettfinneklipt villaks skal gjenutsettes. Det innføres krav om midtsesongsevalueringer med forhåndsavtalte tiltak. Alternativt: Det åpnes ikke for fiske i Vossovassdraget, med unntak av at sesong for sjøørretfiske i sideelva Teigdalselva 15. juli – 15. september videreføres.
 Daleelva: Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Loneelva: Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS