sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-12-09
Kortere fisketid også i noen av Trøndelagselvene i 2012
Kortere fisketid også i noen av Trøndelagselvene i 2012
Dag Bjørnar Berg fra Lillestrøm med sin 5 kilos laks fra Øyensåa.
Det vil også bli en del kortere fisketid i noen av lakseelvene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheimsfjorden og i vassdrag på Hitra og Frøya åpnes det ikke for fiske etter sjøørret, foreslår DN
Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser for fisket i vassdragene, med unntak av:
 Levangerelva: Sesong 15. juni – 15. august. Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Oksdøla: Sesong 15. juni – 15. juli.
 Årgårdsvassdraget: Sesong for Øyensåa 1. juni – 31. august, for Ferga og Østerelva 15. juni – 15. juli. Gjeldende sesong opprettholdes for Årgårdselva.
 Salvassdraget: Det må fremlegges en plan med tiltak for å redusere uttaket av villaks i vassdraget til et bærekraftig nivå som gjør det mulig å nå gytebestandsmålet. Alternativt reduseres fiskesesongen med fem uker.
 Kongsmoelva: Sesong 15. juli – 31. august.
 Nordfolla: Sesong for laksefiske 15. juli – 31. august (sjøørret: 1. juli – 31. august).
 Åelva: Sesong 15. juni – 15. august.
 Søa: Sesong 15. juni – 31. juli.
 Børsa: Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Homla: Sesong 15. juni – 15. august.
 Skauga: Sesong 1. juni – 31. juli. Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Nordelva: Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
 Oldenelva: Åpnes ikke.
 Norddalselva: Sesong 15. juni – 31. juli.
 Steinsdalselva: Sesong 15. juni – 31. juli.
 I alle vassdrag som munner ut i Trondheimsfjorden og i vassdrag på Hitra og Frøya åpnes det ikke for fiske etter sjøørret.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS