sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-04-03
Kan vi få ørretfiske i gjeddevann?
Mange tusen av våre fiskevann ligger brakk. De kan være overbefolket av tusenbrødre eller de mangler gyte- og oppvekstplasser. Ved litt stell kan her skapes attraktive fiskeplasser.
Kan vi få et ørretfiske i et gjeddevann? Ja, det er titelen på et fiskestellkurs i Hemnes 27. og 28. juni.
Er det for mye eller for lite fisk i forhold til mattilgangen? Hvordan undersøker vi et fiskevann. Hvordan fungerer gytebekken? Alle som driver med kultivering har vel stilt seg disse spørsmålene ved en eller annen anledning.
Det er fylkeslagene av NJFF i Østfold og Akershus som arranngerer kurset i samarbeide med Hemnes JFF.

Programmet:
1. Planlegging og gjennomføring av prøvefiske med garn og tolking av data.
2. Ferskvannsøkologi med bl.a. artsbiologi, konkurranseforhold mellom ulike arter.
3. Produksjonspotensiale i ferskvann dominert av abbor, ørret og gjedde.
4. Fiskeutsettinger ; put and take, forsterkningsutsettinger.

5. Hvilke betydninger har sportsfiske på en fiskebestand ?
Påmelding til NJFF Akershus innen 6. juni.

Pris ; 500,- for medlemmer og 750,- for deg som ikke er medlem i NJFF. Kursavgiften inkluderer en enkel servering og materiell.

Ring NJFF Akershus på tlf. 63998275, send en faks til 63998038 eller e - post til bo2@njff.org.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS