sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-12-16
Jubel i Ekso for laksetrappa i Raufossen!
Jubel i Ekso for laksetrappa i Raufossen!
ore Wiers ved Uni Miljø dykkar etter laks i Ekso. BKK har eit godt samarbeid med Uni Miljø for å betra forholda for fisk i regulerte vassdrag. (Foto: Uni Mijlø)
BKKs nye laksetrapp i Raufossen er ein suksess. Rundt 90 villaksar har vandra opp trappa den første sesongen. Forskarane jublar over meir laks i Ekso enn dei nokon gong har observert. Trappa har kosta 10 millionar kroner.
- Jubelen stod i taket då vi plutseleg såg ein laks hoppa oppover kummane i trappa, seier fagkonsulent Tore Wiers ved Uni Miljø, eit forskingssenter ved Universitetet i Bergen, til Bergens Tidende.
BKK samarbeider tett med Uni Miljø om å betra tilhøva for fisk i fleire av dei regulerte vassdraga. I Ekso har BKK og Uni Miljø sett ut 250 000 egg frå genbanken i Eidfjord for å få opp laksebestanden.

Utvidar lakseførande strekning

I fleire tiår har villaksen vore nær utrydda i Ekso, men i år har laksen på ny strøymd inn til både Ekso og andre elvar på Vestlandet. Til saman har det gått opp mellom 500 og 600 laks i Ekso. Med den nye laksetrappa vert det mogleg for laksen å gå ein kilometer lengre opp i elva enn tidlegare.
- Dette opnar opp gode gyte- og oppvekstområde overfor laksetrappa. Rognplanting i det aktuelle området vil bidra til at laks og sjøaure lettare vil etablera seg. Dette vil styrkja fiskebestanden, seier Wiers.
Planen er å utvida den lakseførande strekninga ytterlegare frå neste år, opplyser miljøkonsulent Therese Kronstad i BKK.
- Vi skal fjerna naturlege barrierar i Høsefossen. Då vil den lakseførande strekninga gå 2,3 kilometer lengre opp i Eksingedalen enn tidlegare, seier ho.
Raufossen og Høsefossen ligg i den nedre delen av Ekso, mellom inntaket i Nesevatnet og utløpet av Myster kraftverk.

Millionar til miljøtiltak


Raufossen, fisketrappa til venstre Foto: Uni Miljø.

BKK brukar mange millionar i året på miljøtiltak i regulerte vassdrag, delvis fordi det inngår i konsesjonsvilkåra.
- Vi gjer også ein del frivillige tiltak for å motverka den påverknaden våre aktivitetar har på vassdraga. Derfor er resultata frå Ekso veldig gledelege for oss, seier Kronstad.
I vinter vil forskarane vil prøva å finna ut kvifor så mange elvar opplever god tilstrøyming av villaks i år. Det er 2009-kullet som no kjem tilbake i store mengder, som mellomlaks frå tre til sju kilogram, ifølgje Wiers.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS