sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-02-01
Mer kjempelaks i Tana ved senere fiskestart
Denne kjempelaksen på 30 kilo satte Ruar Kokko levende tilbake igjen i Tanaelva etter å ha tatt den på wobbleren sin fra båt i Seidastryket på tampen av august 2010. Ved å utsette starten eller redusere drivgarnsfisket og fisket i elva frem til St.Hans, vil man redusere den fangsten på vinterstøinger på vei ut til beiteplassene i havet og dermed øke oppgangen av slike flergangsgytere som den Runar Kokko fikk på kroken, fremgår det av to ferske forskningsrapporter. Foto: Øystein Dervola.

Viktig å verne om vintestøinger på vandring ut til beiteplassene i havet

Vinterstøinger representerer et viktig stadium i laksen livssyklus. Etter gyting blir vinterstøingene igjen over vinteren i Tanavassdragets stilleflytende partier. På våren vandrer de ut fra elva til Tanafjorden, og derfra videre ut i Barentshavet, for å restituere seg etter gytingen høsten før.

Vårfisket bør reguleres

Det mest intensive drivgarnsfisket etter laks på våren sammenfaller med vinterstøingenes vandring ned elva mot sjøen. Samtidig begynner stangfisket fra båt. Vinterstøinger blir fanget i nesten hele juni måned, men mest frem til sankthans. De arvelige egenskapene som gjør at vinterstøingene har klart å overleve vinteren etter gyting er viktige å føre videre til kommende generasjoner med laks. Derfor bør fisket reguleres på en måte som beskytter vinterstøingene fra beskatning, er konklusjonen på den første av de to nye forskningsrapportene for Tanaelva-laksen.

Økning av flergangsgytere

Vinterstøinger som har restituert seg i sjøen fra ett til tre års tid, og returnerer tilbake for å gyte på nytt, kalles flergangsgytere. Hunner restituerer seg raskere enn hanner. Det er flergangsgyterne som går opp i Tanaelva først om våren. Antallet flergangsgytere i Tanaelva med sideelver har økt de siste tiårene. Årsakene til denne økningen er temperaturøkning i sjøen, og redusert fangst i sjøen langs Finnmarkskysten og i Tanafjorden. I 2004 var andelen flergangsgytere i fangstene høy. Andelen i drivgarnsfangstene var nesten 50 %. Flergangsgytere i Tanavassdraget er viktige fordi de kan jevne ut årsvariasjoner i innsiget av førstegangsgytende laks, heter det i den andre av de nye forskningsrapportene.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS