sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-02-10
La deg ikke lure til å leie fisketomme laksestrekninger
La deg ikke lure til å leie fisketomme laksestrekninger. Bruk en fiskeguide eller lokalkjent fisker for å bli kjent med laksetakene og fiskemåten. I enkelte høler og på visse rolige partier av elva, kan det være bare noen få plasser der fisken biter. Jacob Nybø ( bildet) har fått laksen sin på samme flekken i 40 år!
Fiskeguiden gir deg her noen tips du kan ha nytte av. Foto og kommentar: Eivind Fossheim.

Bli først kjent med elva

Er du på jakt etter laksefiske, kan du lett bli lurt hvis du ikke kjenner elva fra før eller har en fiskekompis som kan gå god for fiskeplassen du er tilbudt. Det sikreste er å kjøpe en pakke med fiske og innkvartering og en fiskeguide som kan bli med deg den første dagen og vise deg den lokale fiskemåten og hvordan du skal fiske strekket.

Be fiskeguiden vise deg laksetakene

Det aller viktigste er å få vite hvor laksen vanligvis tar flua, marken eller sluken, eller det vi kaller fisketakene eller hot spots. Det kan dreie seg om bare om et par kvadratmeter på en lengre strekning. I Jølstra kjenner jeg en plass der laksen tar flua på nøyaktig samme kvadratmeteren hver gang, mens hølen eller virker tom. Jacob Nybø ( bildet) har fisket i Numedalslågen i 40 år, og har hvert år fått laks bare på samme flekken

Noen fiskeplasser lar seg ikke lese

Det kan selvsagt være flere laksetak i en høl eller på en lengre sterkning, alt etter vannføring og temperaturen i elva. Men for en førstegangsfisker kan de være vanskelige å lese. Strømkanten og brekket er ofte gode plasser og lette å se, men andre steder kan laksetakene , som foran og bak større steiner på rolige strekninger, være skjult av vannmassene og for en ukjent fisker være umulig å oppdage.

Be utleier om fangststatistikk for strekket de siste årene

Ved leie av laksefiske er det viktig at utleier kan garantere at det er ny laks på strekningen, og det burde være et krav til utleier av kostbare strekninger at han kan vise til hva som er tatt av laks på strekningen i ukene årene før.

Kortsalget bør begrenses i mange elver

Det som har ergret meg mest, og som ødelegger mye av fiskegleden og ryktet til elva, er at det selges altfor mange fiskekort på de strekningene som er åpne for folk flest. Spesielt vil jeg nevne den fantastiske Lakselva i Porsanger. Riktig nok er det begrenset kortsalg for tilreisende fiskere, men i den beste fisketiden, blir det likevel altfor trangt når det for meg dukker opp et ukjent antall erfarne lokalkjente fiskere med sesongkort og beslaglegger de mest populære fisketakene.

Styr unna transportstrekningene

Når jeg så sterkt stresser dette med laksetak, så er det fordi det er her laksen vanligvis står og hvor den aller helst biter under ulike temperatur- og vannforhold. Resten av hølen og strekket kan være fisketomt eller at det her bare er fisk som står og sturer av ulike grunner. Vannet kan være for kaldt eller for varmt. Det kan være mangel på oksygen.

Fiskepresset bør stå i forhold til fisketakene

Slike strekninger uten laksetak kan virke fisketomme. Bare om du står der og kaster døgnet rundt, kan du være heldig å knipe en laks på oppgang. Seriøse utleiere tar hensyn til at disse transportstrekningene ikke er gode fiskeplasser og leier ut et bestemt antall stenger basert på antall laksetak. Andre overlater til leieren å avgjøre hvor mange stenger man vil benytte, og det er vel greit nok. Alle behøver ikke å fiske samtidig. Det sosiale betyr ofte vel så mye som fangsten. Ansvaret hos enhver utleier er likevel at man som lokalkjent fisker selv, gjør ukjente fiskere oppmerksom på forholdene.

Eivind Fossheim, Fiskeguiden.no
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS