sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-03-10
Rekordfangst på 2,1 tonn sjøørret i vesle Lierelva!
Med en fangstrekord på 2400 sjøørret på tilsammen 2,1 tonn i 2011, er nå vesle Lierelva en av de aller beste sjøørretelvene i landet. I tillegg til all sjøørreten ble det ifjor også tatt 230 laks på 700 kilo, forteller Audun Holmen i Lierelva Fiskerforening.
Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten.

Lierelva i flom. Den er nå sikret god vannføring.

- Fangstresultatet i fjor var det beste på kanskje hundre år, i alle fall det beste vi har hatt de siste femti årene, sier Holmen, som selv er født og oppvokst tett ved elva, på familiens gårdsbruk i Brastadveien i Lierbyen.

Det gode resultatet skyldes flere ting. Lierelva ligger langt unna alt av fiskeoppdrettsanlegg. Dermed har vi ikke noeproblem med rømt oppdrettslaks og lakselus. For det andre har det blitt gjort et formidabelt dugnadsarbeid siden 1980-tallet og fram til i dag for å få rensket opp både i Lierelva, Drammenselva og Drammensfjorden.
Holmen mener dessuten det er positivt at forvaltningen av Liervassdraget er samlet på relativt få hender, noe som gjør det lettere å tenke og handle helhetlig. Lierelva grunneierforening og fiskerforeningen jobber godt sammen med kommunen, Drammen og omegn fiskeadministrasjon, Glitrevannverket og Fylkesmannen ved fiskeforvalter Erik Garnås, sier Holmen.

Stabil vannføring


Glitrevannverket samarbeider både med foreningene og kommunenom en øket minstevannføringen i elva.
- Kommunen har tatt på seg å betale Glitrevannverket for å slippe ut mer vann fra Holsfjorden når det er behov for det, slik at vannføringen til enhver tid skal være mellom 1800 og 2000 liter per sekund.

Bør ikke bli for folksomt

Sjøørreten er vár, og reagerer negativt hvis det blir for mye folk og aktivitet på og ved elva. Derfor har vi ikke ønsket å markedsføre Lierelva som fiskeelv utenfor Lier. Vi tar heller ikke ut noen økonomisk gevinst som grunneiere. Alt som kommer inn gjennom salg av fiskekort går tilbake til forvaltningen av elva, gjennom for eksempel flomforebygging, oppsyn, fiskestell og utsetting av fiskeyngel, sier Holmen.
Gå inn på Fiskeguidens spesialside om Lierelva og les mer om dette vassdraget.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS