sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-03-11
Pålegg fang og slipp fremfor å frede laks og sjøørret!
Pålegg fang og slipp fremfor å frede laks og sjøørret!
Tredjegangsgyter av Vosso-laks.
Å frede laksen og sjøørreten betyr at elva dør. Interessen for elva forsvinner. Ingen gidder å drive kultiveringsarbeid. Ingen passer på den. Sportsfiskerne søker andre fiskeplasser. Elveeierne blir stående alene med forvaltningen. Siden inntektene av fisket blir borte, glemmer de elva og konsenterer seg heller om gårdsdriften.
Nei, fremfor å frede elvene, bør man isteden innføre fluefiske med pålegg om fang og slipp av all fisk. Dermed kan sportsfiskere fortsatt dyrke sin hobby og være med på kultiveringsarbeid og oppsyn med elva. Elveeierne får beholde sine inntekter av fiskekort. Elva sikres tilstrekelig gytefisk. Samtidig får man fisket opp den rømte oppdrettslaksen og hindret genforurensning av den lokale fiskestammen.
Dersom ikke Fylkesmennene eller Direktoratet for naturforvaltning går inn for å utprøve et så enkelt forvatningsforslag for elver med truede fiskebestander, kan elveeiere selv gjøre det.
Kommentar og foto av tredjegangsgyter i Vossoelva: Eivind Fossheim, redaktør av Fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS