sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-03-27
Over til lang fisketid og fang og slipp?
Over til lang fisketid og fang og slipp?
Lena Søderholm fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune ( til venstre) sammen med Lasse Sælthun, leder av Lærdal elveeigarlag. Foto: Eivind Fossheim
Hvordan kan vi skape mer liv og røre i og rundt lakseelva og økte inntekter, samtidig som vi utvikler en okologisk bærekraftig oppdrettsnæring? Skal vi gå over til lengre fisketid og fang og slipp? Skal vi tillate en uke eksklusivt sportsfiske i mai i noen elver. I går kveld var det åpent møte på Villakssenteret i Lærdal, innkalt av Lene Søderholm ( til venstre) fra Fylkeskommunen. Til høyre lederen av Lærdal elveeigarlag, Lasse Sælthun. Foto: Eivind Fossheim, Fiskeguiden.no

Kan oppdrettsnæringen og villaksen leve sammen?

Som leder av et fireårig program for å utvikle en økologisk bærekraftig oppdrettsnæring i pakt med en best mulig forvaltning av villfisken i elvene til den nasjonale laksefjorden og det marine verneområdet som Sognefjorden representerer, har Lena Søderholm i Sogn og Fjordane Fylkeskommune en kjempejobb foran seg.
I går hadde hun sammenkalt grunneiere i fylket til et møte i Lærdal der hun spurte hvordan man kan skape mer liv og røre i og rundt lakseelvene våre med henblikk på økt lokal verdiskapning basert på fritidsfiske etter vill laksefisk.

Mer å tjene på godt organiseting av sportfisket

Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning redegjorde for ringvirkningene av den bevisste forvaltningen som er utviklet for laks- og sjøørretfisket i blant annet Nausta og Gaula. Et bedre samarbeid mellom elveeiere som kan gi sportsfiskere et mer variert tilbud alt etter vannføring og temperatur, et godt guide-system og fiskehytter nær elva, der man kan sove og lage seg mat mellom fiskeøktene, er blitt en suksess.

Not-teknologien er ikke god nok, mener Marien Harvest

Cato Lyngøy fra Marine Harvest Norway fortalte om selskapets mareritt da 1973 gytemodne oppdrettslaks på 10 -17 kilo rømte fra anlegget i Slåtteneset og i løpet av kort tid spredte seg til elver og fjordsystemer over store deler av Hordaland. Han fortalte aksjonen som ble igangsatt og hvordan man klarte å fange inn igjen 1137 laks i løpet av får døgn, og sa at man siden har utviklet bedre rutiner og lært seg hvilke krefter man må varsle for å samle inn igjen mest mulig av rømlingene.
Lyngøy vedgikk at not-teknologinen i dag fremdeles ikke er god nok, men understreket at det på flere hold arbeides med å finne frem til systemer med doble nøter, sikkerhetsnett og elektriske gjerder og landbaserte anlegg.
Han fastslo at rømt gytemoden oppdrettslaks synes å gå direkte til elvene og at effektiv beredskap, og rask varsling og gjenfangst er av største betydning for å hindre at den rømte fisken når gytegropene. Han ville ikke si at man må leve med lakserømlingene i alle år fremover. - Vi blir stadig bedre. O-visjonen er fortsatt ikke bare en drøm. Det er et mål vi må gjøre noe med for å nå, Sa Lyngøy.

Fylkesmannen setter tidene, elveierne bestemmer reglene

Gøsta Hagenlund fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fastslo at en bærekraftig bestand og et godt organisert fiske er en klar forutsetning for å åpne lakseelvene. Fylkesmannen er opptatt av å sette fisketider. Elveeierlagene bør bestemme hvordan elvene skal fiskes i pakt med høsting og fang og slipp ut fra prinsippet om at dyr ikke skal lide unødvendig.

Fang og slipp

Fylkesmannen er opptatt av å ha en lengste mulig fisketid ut fra et beregnet fisketrykk i forhold til gytebestandsmålet, men her finnes det flere løsninger. Det kan drøftes om man skal åpne for et eksklusivt fiske i enkelte elver en uke i mai, mot at man freder elvene en uke senere i sesongen. Det kan bli snakk om å frede fisken i enkelte ukedager eller gjenutsette laks og sjøørret som er spesielt verdifulle som gytefisk.

Fiskeguiden: Kritikkverdig fiskeregel-behhandling

Fylkesmannen forvalter i dag laksen i norske elver, men hans forslag må ut på høring og innom Direktoratet for naturforvaltning før det til sist sendes Miljøverepartementet til endelig avgjørelse. Der ligger nå fiskereglene til politisk avgjørelse. Det mener Fiskeguiden.no er svært kritikkverdig. Fiskereglene for norske lakseelver for sesongen 2012 burde vært avklart for 3-4 måneder siden. Utenlandske og norske sportsfiskere har liten tid til å planlegge fisketurene sine med en så kort frist. Det var tidligere myndighetenes mening å legge opp fiskeregler over fem år, men det hele har endt i et kaos dette året, mener Fiskeguiden.no.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS