sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-11-08
Stopp alle inngrep i gyteelvene til gigant-ørreten!
Stopp alle inngrep i gyteelvene til gigant-ørreten!
Bilde fra Lars Nilsens fenomenale dokumentasjon av storørretens gyting i Tokkeåi.
Filmen til Lars Nilsen er en enestående dokumentasjon av storørretens levesett i norske vassdrag, og bør være et klart signal til våre forvaltere av det få storørret-stammene her i landet om å skjerme deres livsmiljø. NVE må sørge for å stoppe et hvert inngrep i Jølstra og i andre gyteelver for våre aller viktigste storørret-stammer, mener Fiskeguiden.no. Gå inn på facebook-siden til Fiskeguiden.no og klikk deg frem til Lars Nilsens unike film fra Tokkeåi.

Tredjegangsgyter og fortsatt i god vekst


Sverre Amundsen med sin ørret på 12,1 kilo i Jølster.Den ble tatt på sluk i Kjøsnesfjorden, 30 km unna gyteplassemn sin i Jølstra. Av skjellprøven kunne man lese at den hadde vært nede i Jølstra tre ganger for å gyte og var fortsatt i god vekst da den ble tatt. Rekorden er 16 kilo for ørret i Jølstravassdraget. den ble tatt på garn. Foto: Eivind Fossheim

Filmen til Lars Nilsen finner du her

30 sikre storørret-stammer

Gå inn på Google og søk: Forslag til fofrvaltningsplan for storørret. Her finner du en oversikt over de 30 sikre norske storørret-stammene og de mer usikre. Det er også en god kilde for den som er på jakt etter storørreten.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS