sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-11-17
Jølster kommune går inn for å legge Jølstra i rør!
Jølster kommunestyre vedtok enstemmig i sitt møte tirsdag å utgreie ei full kraftutbygging av hele Jølstra. Dermed er det ikke bare den berømte storørret-stammen som som er i fare. Ved å legge Jølstra i rør fra Vassenden til kraftverket på Mo betyr det en rasering av vannmiljøet, økosystemet og landskapet som er en viktig del av nærmiljøet og livskvaliteten for folk som bor her og for turister som betrakter elva som en viktig del av natur- og friluftsliv-opplevelsen, mener Fiskeguiden.no.
Som kjent slåss både Fjellkraft AS og Sunnfjord Energi om utbygging av Jølstra, og grunneiere utnytter konkurransen om å oppnå en best mulig pris for vannet sitt, uansett konsekvenser på naturmiljøet for boligområdene i den nedre del av bygda. I tillegg er det et spørsmål om ikke en utbygging som denne er i strid med EUs vanndirektiv.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS