sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-11-25
Eventyrlig sjøørret- og sjørøyefiske i Salangselva
Eventyrlig sjøørret- og sjørøyefiske i Salangselva
Dette var fangsten til Wenche Lorentsen og sønnen Michael i løpet av et par timers fiske med dupp og Olsen-flua i Salangselva 16.juli sist sommer.
Med en årsfangst på over 2500 sjøørret på tilsammen 3,6 tonn og 850 sjørøyer på over 1 tonn, er Salangselva en av de aller beste sjøørret- og sjørøyeelvene i Norge. De 3000 som kjøpte fiskekort her sist sommer, fikk en en eventyrlig opplevelse. Blant dem var Wenche Lorentsen og sønnen Michael som dro i land denne fangsten på dupp og Olsen-flua i løpet av et par timer 16.juli i sommer på brekket i utoset av Nervatnet i Salangsvassdraget.
Gunhild Okstad i Salangselvas Fellesforvaltning uttrykker overfor Fiskeguiden.no sin glede over den gode utviklingen av bestanden av sjøørret og sjørøye.
I tillegg er laksestammen berget. Da laksen ble fredet for 18 år siden, anså man stammen som tapt. I år ble det fisket og gjenutsatt 211 fredet laks på nesten 1 tonn.
Når fangstene i år har vært eventyrlig gode, skyldes det ikke bare den gode vannføringen og at det praktiseres et strengt regulert fiske. Etter Gunhilds mening skyldes det også at oppdrettssanleggene i fjordsystemet, som leder inn til Salangselva, har ligget brakk i 3 år. Derved har smolten vært kvitt luseplagene på sin vandring til beiteplassene ute i havet.
For å ta vare på fiskebestanden i Salangselva, mener hun at laksen fortsatt må være fredet og at dagskvoten på 5 sjøørret og to sjørøyer må opprettholdes også i 2013.
Les mere om Salangselva på Fiskeguidens spesialside om Salangselva, som du klikker deg inn på fra vår forside.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS